Information på centralen. En adventskalender i storformat. Så vill Västsvenska paketet informera alla som passerar Göteborgs centralstation i juletid med början på tisdag 1 december.

Adventskalendern som ställs in på centralstationen ser ut som de brukar, med luckor från 1 till 24. Men här finns inga glittriga änglar, chokladbitar eller små presenter, utan information om Västsvenska paketets olika delar.

Utöver stora projekt som Hisingsbron, Marieholmstunneln och Västlänken finansierar Västsvenska paketet många olika åtgärder inom kollektivtrafiken. I paketet ingår satsningar på vägar och järnvägar, bättre trafikinformation, nya parkeringar för bilar och cyklar, fler gång- och cykelvägar.

Frågestund varje vardag
– Det är just mångfalden av projekt som vi vill belysa, och vad dessa projekt ger Västsveriges och Göteborgs invånare för möjligheter, säger Josefine Walkin, kommunikatör på Västsvenska paketet och ansvarig för utställningen.

Varje dag från 1 till 24 december blir det lucköppning. Innehållet i dagens lucka avslöjas under förmiddagen via Twitter.

Varje vardag mellan 16.30 och 17.30 blir det också frågestund. Då finns tjänstemän eller politiker på plats för att berätta om satsningarna och prata med besökare. Den 23 december är de på plats mellan 11.00 och 12.00.