”Ska Göteborg vara motor eller flaskhals?” Om Göteborg ska utvecklas och kunna konkurrera med London och Paris måste vi knyta oss närmare både Hamburg och Oslo, och där har Västsvenska paketet en nyckelroll. Det är en av synpunkterna som lär framföras under det öppna seminarium som hålls i Älvrummet på tisdag 15 oktober. Den som vill göra sin röst hörd i frågan är välkommen att delta.

Västsverige kan bli en arbetsmarknad kraftfull nog att konkurrera globalt, och det är Västsvenska paketet som avgör om Göteborg är motorn eller flaskhalsen i den utvecklingen.

Det är andemeningen i budskapet som både Bertil Törsäter och Jörgen Preuss kommer att framföra under det öppna seminarium som hålls i Älvrummet bredvid Göteborgsoperan på tisdag.

Vidare perspektiv på paketets betydelse
Bertil Törsäter är regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen och Jörgen Preuss biträdande regiondirektör i Region Halland, och båda är övertygade om att Västsvenska paketets investeringar kommer att innebära stök och bök under byggtiden, men att de är helt nödvändiga för att Göteborgsregionen inte ska halka efter andra regioner.

Just det regionala perspektivet är ämnet för seminariet den här gången. I september hölls ett liknande möte i Älvrummet, då med mer fokus på Västsvenska paketets betydelse för Göteborgs stad, men nu är tanken att blicken ska lyftas och perspektivet bli vidare.

Matcha utbildning och behov
En utgångspunkt kommer att vara det faktum att en tredjedel av hallänningarna redan idag arbetspendlar, majoriteten av dem till Göteborg. I takt med att kraven på specialister inom arbetsmarknaden ökar kommer behovet av arbetspendling bara att bli ännu större, eftersom arbetsplatserna och de attraktiva boendemiljöerna i regel inte ligger på samma ställe. Om utbildad personal och företagens kompetensbehov ska matchas kommer kraven på effektiv infrastruktur bara att bli större och större i framtiden.

– Människor vill bo vid vatten eller nära vatten och det finns väldigt fina boendemiljöer i hela Halland och uppåt längs Bohuskusten. Det måste vi ta vara på. I Göteborgsregionen kommer vi aldrig att kunna erbjuda den där storstadspulsen som stora metropoler som London och Paris har, men vi kan erbjuda en underbar boendemiljö och en häftig arbetsplats att pendla till. Den möjligheten är det få regioner i världen som har, säger Bertil Törsäter.

Behövs fyrspårig järnväg
När Jörgen Preuss ser in i framtiden så är det inte bara göteborgare och Halmstadbor som reser till varandras städer för att arbeta dagligdags, utan pendlingen kommer att bli vanligare även över längre sträckor, som till Stockholm eller Oslo.

– Därför måste det finnas både tåg för vardagspendling och för långpendling. Det betyder att vi på sikt behöver fyrspårig järnväg utmed västkusten och idag har vi inte ens dubbelspår hela vägen. Om vi i framtiden utvecklar höghastighetståg som tar dig mellan Oslo och Köpenhamn på under tre timmar, då finns det till och med europeiska intressen av att etablera sig häromkring, säger Jörgen Preuss.

Göteborg är en ”säck”
Problemet är att Göteborg, och då framförallt ”säcken” Centralstationen, redan idag är en flaskhals.

– Idag måste tågen backa ut från Centralen för att komma vidare, vilket är väldigt ineffektivt och förlänger restiden. Med Västlänken kan tågtrafiken passera rakt igenom Göteborg så att kapaciteten och smidigheten ökar. Tanken är att du ska kunna åka från exempelvis Alingsås till Kungsbacka utan att behöva byta tåg, säger Bertil Törsäter.

Den som har invändningar eller kompletterande argument till resonemanget, eller helt enkelt bara är nyfiken och kanske vill ställa frågor, är välkommen att delta i seminariet i Älvrummet, tisdagen den 15 oktober klockan 17.30 till 19.00. På plats finns, förutom Bertil Törsäter och Jörgen Preuss, bland annat representanter från Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Trafikverket.

Detta är det andra av en serie seminarier om Västsvenska paketet. De övriga kommer att hållas 14 november och 11 december.