Västtrafik ger inte upp hoppet om att med lagens hjälp komma åt organisationen Planka.nu, vars syfte är att underlätta för folk som vill åka kollektivt utan att betala för sig.

Nyligen beslöt en åklagare i Göteborg, efter lång betänketid, att lägga ned förundersökningen och inte väcka åtal. Motiveringen var att brott av någon enskild person inte kunde styrkas.

Västtrafiks uppfattning är organisationen ägnar sig åt anstiftan till bedrägligt beteende och/eller otillåten försäkringsverksamhet. Nu begär Västtrafik att Överåklagaren tittar på fallet, med förhoppningen att förundersökningen ska tas upp på nytt.