Spårvägens biljettkontrollanter har tagit 3-5 gånger fler fuskåkare vid höstens hållplatskontroller än under den vanliga kontrollen. Nu ska även busstrafiken i Göteborg utsättas för hållplatskontroll, då ingen har chans att smita av. Och på måndagen går Västtrafik – för första gången – ut och annonserar inför kontrollerna.

– Vi kommer att berätta att vi gör hållplatskontroller under veckan, men inte exakt var och när, i så fall missar man lite av syftet med kontrollen, säger Susanne Eriksson, marknadsförare på Västtrafik.

15-20 kontrollanter går ombord

– Vårt syfte är ju dels att få fler resenärer att betala, men också att visa de resenärer som gör rätt för sig att vi står på deras sida. Vi vill att alla ska betala, inte ”sätta dit” resenärer, säger Susanne Eriksson.

Den första förvarningen kommer via Västtrafiks hemsida och en helsidesannons i Metro på måndag.

Hållplatskontroll innebär att 15-20 kontrollanter går ombord på spårvagnen när den stannar vid en hållplats. Samtliga resenärer kontrolleras och de som saknar biljett får följa med ut på hållplatsen för att få en kontrollavgift, 800 kronor.

Hittills har hållplatskontrollerna bara gjorts på spårvagnar, vid fem hållplatser. Totalt har 12.428 resenärer kontrollerats, 591 av dem var fuskåkare.

Flest fuskåker på spårvagnarna

– Resultatet bekräftar vad vi misstänkte, dels att fuskåkningen är större ju senare på dygnet resan görs, dels att andelen fuskåkare är större än vad som märks vid vanliga biljettkontroller, säger Lennart Löfberg, chef för Västtrafiks affärsområde stadstrafik i Göteborg.

Han berättar att vanliga biljettkontroller brukar fånga in 1,5 procent fuskåkare och att hållplatskontrollerna i höst avslöjat en fuskåkning på mellan 3,8 och 7,7 procent.

– Efter analys av resultaten och diskussioner kring hur de nya kontrollerna fungerat, har vi beslutat att genomföra hållplatskontroller ungefär en gång i månaden runt om i Göteborg, säger Lennart Löfberg.

Målet är att komma ner till en fuskåkning på max 3,5 procent under 2008. Och framöver kommer även bussarna att utsättas för den förstärkta kontrollen.

– Vi vet att fuskåkningen är störst på spårvagnarna, som har 65 procent av alla resenärer, och började därför med dem. Men självklart vill vi även kolla bussarna, särskilt stombussarna, säger Lennart Löfberg.

Tar max en minut

Någon utvärdering av vad de ärliga resenärerna tycker om hållplatskontrollerna har Västtrafik inte gjort ännu.

– Men att döma av hundratals insändare och mail till Göteborgs-Postens hemsida är de allra flesta positiva, säger Lennart Löfberg.

Inför hållplatskontrollerna utlovades att spårvagnarna inte skulle ta mer än en minut. Och så har det blivit, enligt Lennart Löfberg.

– Det tar bara en minut, kanske en och en halv, att plocka av alla som inte har biljett. Sedan tar det förstås längre tid att skriva ut kontrollavgifterna. Men några längre förseningar har det inte blivit på grund av kontrollerna, säger Lennart Löfberg.

3172