Västtrafik byter i vår ut 15 av sina 52 strulande gasledbussar. Med nya rutiner för inrapportering av fel ska trasiga bussar också repareras snabbare, dessutom köper man in fler reservbussar. Det är en del av Västtrafiks åtgärdspaket för att få ner antalet inställda bussturer i Göteborg som nästan fördubblades under förra året.

– Efter sommaren ska antalet inställda turer vara halverat, lovar Lennart Löfberg, chef för stadstrafiken i Göteborg.

Får nya ventilationsfönster

De ledade gasbussarna, som ofta blivit stående, har dragits med problem med både gasdriften och förslitningar i leden. Nu ska de servas dubbelt så ofta som tidigare. Ett trettiotal bussar ska också fräschas upp och bland få nya ventilationsfönster.

Västtrafik köper också fem nya reservbussar och ytterligare sex nya insatsbussar som kan sättas in och ersätta spårvagnar vid exempelvis strömavbrott.

Åtgärdsprogrammet har tagits fram av Västtrafik och Göteborgs Spårvägar och finansieras av trafikkontoret.

Framkomligheten måste öka

För att minska förseningarna vill Västtrafik också öka framkomligheten för kollektivtrafiken, exempelvis genom fler bussfält och förtur vid rödljus.

– Dock måste ännu fler åtgärder göras för att ge bussarna fri passage genom city, säger Lennart Löfberg.