Alla barn från nollan till trean får i dagarna var sin reflex av Västtrafik. Hela 80.000 reflexer ska skickas ut till barn i Västra Götaland.

Olyckor händer sällan på bussen, utan oftast mellan skolan och hållplatsen. En reflex kan vara skillnaden mellan liv och död. Med reflex syns man på 125 meters håll om man möter en bil med halvljuset på. Utan reflex bara på 20-30 meters håll.

Broschyr med handfasta tips

Med reflexen följer en folder som handlar om vad man som förälder kan tänka på för att barnen ska ta sig fram så säkert som möjligt. Foldern är full med handfasta tips:

Barn som förstår vägskyltar har lättare att förstå och tolka farlighet i trafiken. Därför kan man som förälder gå in på Vägverkets webbplats och ”plugga” skyltar. Man kan visa barnet den säkraste vägen att gå till och från skolan. Före tolv års ålder har barn svårare att bedöma var ett ljud kommer ifrån, de har snävare synfält och dessutom svårare att bedöma avstånd.