Efter flera incidenter med barnvagnar på bussar i de nordöstra stadsdelarna har Västtrafik tagit fram en broschyr om hur man åker säkert med barnvagn. "Vi hade bland annat en vagn som välte på en buss och det är naturligtvis jätteallvarligt när något sådant händer", säger Anna Hiller på Västtrafik.

Eftersom även förarna uppfattade att det fanns ett behov att sprida kunskap om hur man åker tryggt tog Västtrafik fram foldern som ger handfasta tips till en säker resa med barnvagn.

– Den innehåller tips som att man alltid ska spänna fast barnvagnen om det finns spännband, att man ska ställa barnvagnen i färdriktningen, bromsa den och alltid hålla i vagnen om barnet sitter kvar i vagnen, säger hon.

Finns på ett tiotal språk

Problemen med incidenter har varit störst i de nordöstra stadsdelarna och därför är det där man riktar insatsen i ett första skede.

– Den ska redan nu finnas på mödravårds- och barnavårdscentraler. Man ska också ta upp frågan vid de infoträffar man har, säger Anna Hiller.

Om foldern blir populär kan det bli aktuellt att sprida den till hela Göteborg. Informationen finns på ett tiotal språk och även på hemsidan (se länk nedan).