För skolbarn som åker buss är den farligaste delen av resan vägen till och från bussen. Därför delar Västtrafik de närmaste veckorna ut reflexer till skolbarnen för att påminna om hur viktigt det är att synas i trafiken på väg till och från skolan.

– Säkerheten förbättras kraftigt om barnen syns väl vid hållplatserna, säger Ville Mark, enhetschef för marknadskommunikation på Västtrafik.

Förutom en reflex i form av en buss får alla första-, andra- och tredjeklassare i 680 skolor i Västra Götaland också en liten broschyr att ta med hem.