Västtrafiks flexlinje expanderar nu utanför Göteborgs Stad. I december börjar turerna gå i Mölndals tätort och Krokslätt. Men ännu återstår att bestämma de mötesplatser där man kan kliva på eller av. Man går nu ut till Mölndalsborna och frågar om deras resebehov.

Tanken med den nya flexlinjen är att den ska göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för Mölndalsborna. Men ännu är det inte klart hur bussarna ska gå och vilka områden som ska ingå i trafiken.

– För att komplettera vårt underlag, måste vi ut och göra fältstudier, berättar Vanessa Olausson, projektledare för införandet av flexlinjen i Mölndal.

Formulären finns på hemsidorna

Dessutom har hon uppmanat Mölndalsborna att själva komma med önskemål via Västtrafiks och Mölndals Stads hemsidor. I enkla formulär kan var och en i sina egna ord beskriva vad man har för önskemål.

– Det är fritt fram att önska inom Mölndal. Kanske upptäcker vi på så sätt platser vi inte känner till att det fanns ett behov på innan, säger Vanessa Olausson.

Över tre månader kvar att önska

Sista datumet för att skicka in önskemål är den 15 september.

– Sedan kommer vi att titta på de önskemål som finns och jämföra dem med det underlag vi själva tagit fram, säger Vanessa Olausson.

Införandet av flexlinjetrafik i Mölndal är ett samarbete mellan Västtrafik Mölndals stad och Göteborgs stad Färdtjänsten.

1649