Efter massiv kritik har Västtrafik beslutat att skjuta på sälj- och användningsstoppet av 100-kort i Göteborg. Man kommer också att förstärka informationen kring det nya pris- och betalsystemet. Säljstoppet av de gamla korten var satt till den 1 september men skjuts nu upp till den 1 oktober. Efter den 30 november upphör de att gälla.

– Vi har underskattat övergången från 100-korten till Västtrafikkortet i Göteborg. I övriga delar av regionen har det varit lättare, sannolikt beroende på att de kort som funnits där har varit mer lika Västtrafikkortet, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Västtrafik förstärker också informationen med fler informatörer på viktiga knutpunkter och sätter upp tydligare anslag på bussar och spårvagnar. Dessutom ska man genomföra ytterligare en informationskampanj.

– Vi har inte lyckats förklara hur systemet fungerar och vill därför ge våra resenärer förstärkt information och mer tid att lära och vänja sig, säger Lars Backström.