Den 16 februari stöps kollektivtrafiken i Göteborg om. Ungefär 70 procent av tidtabellerna förändras och rådet till resenärerna är därför helt enkelt att byta ut sina tabeller: ”Kasta era gamla tidtabeller i återvinningen och skaffa nya”, uppmanar Västtrafik.

Nya tidtabeller kan hämtas på Tidpunkten, på bussen eller på spårvagnen från den 10 februari.

– Men tänk på att det bara gäller trafiken inom Göteborg och inte exempelvis pendeltåg och Expressbussar som kör utanför staden, förtydligar Birger Wassenius, marknadschef för Västtrafik.

Han tipsar om att de nya tidtabellerna redan nu finns tillgängliga på Västtrafiks hemsida vasttrafik.se

Mest justeringar

De riktigt omfattande förändringarna är inte så många, utan de flesta resenärerna kommer bara att märka av justeringar på några minuter hit eller dit – vilket i och för sig kan vara nog så viktigt om man är sent ute…

Dessa justeringar görs för att få bättre anslutning mellan olika turer och linjer, men också för att anpassa körtiderna bättre till verkligheten. Bakgrunden till förändringarna är den bekymmersamma ekonomiska situation som både Västtrafik och ägarna (Västra Götalandsregioinen och de 49 kommunerna i regionen) upplever.

Kollektivtrafiken finansieras till 60 procent av biljettintäkter och till 40 procent av tillskott från ägarna.

Neddragningar krävs

Enkelt uttryckt krävs det neddragningar i trafiken för att få budgeten att gå ihop. Ett skäl till den sviktande ekonomin är att resandet inte utvecklats enligt prognos. För Västtrafik har de nyligen genomförda trafikupphandlingarna också inneburit ökade kostnader:

– En del skjuter ägarna till för att bidra till att täcka kostnadsökningen, men Göteborgs Stad kan inte ge så mycket ägartillskott som skulle behövas för att fortsätta bedriva kollektivtrafik i samma omfattning som nu, säger Roger Vahnberg, VD för Västtrafik Göteborgsområdet.

– Ytterligare en del får vi in genom den prishöjning som genomfördes den 1 november 2003, men den sista delen ska nu sparas genom minskad trafik. Neddragningarna försöker vi självklart göra i de delar av trafiken som berör så få människor som möjligt.

Statistiken hjälper

Västtrafiks ambition är alltså att så få människor som möjligt ska drabbas. I arbetet med att fastställa neddragningarna har man därför tagit hjälp av all tillgänglig statistik, såsom resvaneundersökningar och analyser av stämplingsbenägenhet.

På så sätt hoppas Västtrafik att neddragningarna görs där de innebär minst skada för det stora flertalet resenärer:

– Neddragningarna görs helt enkelt på de linjer och turer där resandet är minst utbrett och där det många gånger finns andra alternativ att tillgå, försäkrar Roger Vahnberg.

Förändringarna den 16 februari följs upp med ytterligare neddragningar i trafiken i juni och i augusti. För mer information se länkarna nedan.