Höga hastigheter är det största trafiksäkerhetsproblemet i bussbranschen. Uppemot 90 procent av tidtabellerna är för snåla och bör ändras för att säkerheten ska bli bättre. Det konstaterar trafiksäkerhetsforskaren Magnus Andersson i en studie över busstrafiken i Västra Götaland, Stockholms län och Uppsala län.

Men på Västtrafik i Göteborg tycker man inte att kritiken stämmer:

– Nej, den bilden känner vi inte igen. De olyckor som händer med bussar i Göteborg inträffar vid hållplatslägena mot oskyddade trafikanter, inte när bussar kör ute på längre sträckor, säger Lennart Löfberg, affärsområdeschef på Västtrafik i Göteborg.

”Har olika temperament”

Han säger att Västtrafik inte får särskilt många klagomål på att bussarna kör för fort, men håller med om att del förare faktiskt gör det.

– Det är som med bilister, en del kör fortare, en del långsammare. De har tyvärr olika temperament i kroppen – och alla är kanske inte lämpliga att vara bussförare.

Magnus Anderssson anser att de huvudmän som köper busstrafik, till exempel Västtrafik, borde använda tidtabellerna för att skapa en säkrare busstrafik, genom att redan i upphandlingen säga hur man vill ha tidtabellerna.

– Så har vi inte gjort. Om vi skulle göra det, blir det förstås dyrare, eftersom det skulle kräva fler bussar på varje linje, säger Lennart Löfberg.

Ingen samordnad policy

Magnus Andersson å sin sida tror att många resenärer skulle uppskatta det.

– Alla skulle kunna vinna på det. Mindre stressade förare, färre sjukskrivningar, färre olyckor och materiella skador. Och jag tror att många resenärer tycker att det är värt att resa några minuter extra, eller betala lite mer, för att få en lugnare resa, säger Magnus Andersson.

– Det stora problemet med Västtrafik är att de inte har någon samordnad trafiksäkerhetspolicy, utan säkerheten kommer in lite här och lite där. Det kan nog vara en förklaring till att tidtabellerna fallit mellan stolarna. Det kan också förklara varför man inte anlitat NTF att mäta bussarnas faktiska hastigheter, något som Stockholm gjort.

I Stockholm visade det sig att tre av fyra bussar regelmässigt kör för fort på 30- och 50-sträckorna.

– Att ha en sådan koll på läget borde ingå i standardproceduren, tycker Magnus Andersson.

Vill ha fler bussfält

I en tidigare rapport har han själv utnämnt Göteborg till ”svensk mästare i trafiksäkerhet” bland annat för alla de fysiska farthinder som finns i staden.

– Därför tror jag att göteborgarna klarar sig bättre från bussolyckor än på många andra håll. Men upphandlingen skiljer sig inte från andra städer, säger Magnus Andersson.
Lennart Löfberg påpekar att just farthindren ofta är till nackdel för bussarna:

– En bil klarar ett gupp i 30-40 km i timmen, men bussen måste ner till 10 km/tim. Guppen ger alltså kollektivtrafiken konkurrensnackdelar. Vi vill hellre ha fler busskörfält, så vi inte hindras av bilarna, då kan vi hålla samma körtider oavsett om det är hög- eller lågtrafik, säger Lennart Löfberg.