Från 1 april tar Västtrafik över hanteringen av information om störningar i kollektivtrafiken från Göteborgs Stad. Det betyder en bättre samordning mellan bolagen och desssutom längre öppettider hos Västtrafiks kundservice.

Den nya organisationen ska hantera information om all kollektivtrafik inom Västtrafiks verksamhetsområde. Det gäller information på skyltar och ljudutrop och dessutom ha hand om trafiksamordningen. Alltså att informationen fungerar mellan de olika trafikbolagen.

Längre öppettider
Från och med 1 april får Västtrafiks kundservice också längre öppettider. Under vardagar utökas öppettiderna med en timme på morgonen och en timme på kvällen och håller öppet mellan klockan 06 och 21. På helger är det öppet mellan klockan 08 till 19.

Hål i gatan rapporteras som förut
Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen har kvar ansvaret att ta emot felanmälningar på stadens gator, torg och parker på telefonnummer 031-15 00 17. För att komma till Västtrafiks kundservice ringer man som vanligt 0771-41 43 00.