Västtrafik har köpt 17 nya tåg för att möta trycket från allt fler passagerare. Resandeökningen för den långväga tågtrafiken i Västra Götalandsregionen är hittills i år tolv procent och för pendeltågen 20 procent. Leveransstarten för de nya tågen blir 2011.

Elva av tågen ska användas på pendeltågssträckorna Göteborg-Kungsbacka och Göteborg-Alingsås, samt på den helt nya linje mellan Älvängen och Göteborg som startar i december 2012.

Mer plats för barnvagnar, rullstolar och cyklar

Alla tåg är så kallade fyravagnarståg med plats för betydligt fler resenärer jämfört med idag. Dessutom är tågen fullt anpassade för personer med funktionshinder med låggolv i alla vagnar och stora fria ytor som gör det möjligt att få plats med fler barnvagnar, rullstolar och cyklar än idag.

De övriga sex beställda tågen ska användas på regiontågtrafiken framför allt på sträckorna Skövde-Göteborg och Åmål-Vänersborg-Trollhättan.