Västtrafik och Swebus enades på onsdagen om att tillsammans utveckla busstrafiken i bland annat Angered. Beskedet kom efter de senaste dagarnas ordväxling mellan Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist (s) och Swebus Vd Anders Malmqvist.

Båda håller med om att det är problem på de busslinjer som trafikerar Angered. Men nu har parterna kommit överens om att se till att det blir bättre samtidigt som samarbetet mellan Swebus och Västtrafik förbättras.

Det är busstrafiken i Angered som Leif Blomqvist har kritiserat och han beklagar om det verkat som om hela Swebus verksamhet kritiserats.

– Jag har varit mycket kritisk mot Swebus sätt att sköta sitt uppdrag för Västtrafik, det gäller speciellt i Angered då jag i egenskap av kommunalråd i Göteborg fått många synpunkter. Vårt uppriktiga samtal med Swebus gör att jag kan ge dem ett fortsatt förtroende. Nu ska vi på Västtrafik utveckla och förbättra servicen till kollektivtrafikanterna, säger Leif Blomqvist.

Swebus vd Anders Malmqvist är nöjd med dagens mötesresultat.

– Vi har haft brister, men nu har vi kommit överens att gemensamt lösa dessa och ge busstrafikanterna en bättre service, säger Anders Malmqvist VD på Swebus. Jag är glad över att vi fått träffa Västtrafiks koncernledning för att kunna reda ut var vi står och hur vi tillsammans ska utveckla vårt samarbete, till de gemensamma kundernas bästa.