Från och med nästa vecka kan den som behöver extra stöd för att gå av och på buss eller spårvagn få hjälp av en ledsagare. Projektet ska pågå under ett år vid Nils Ericsonsterminalen, Centralstationen och hållplatserna Drottningtorget och Nordstaden.

– Alla som känner att de kan behöva stöd får hjälp, och det behövs ingen registering eller så. Det här är ett led i att nå det nationella målet om tillgänglighet för alla 2010, säger Nicke Ehk, projektledare på Göteborts Spårvägar.

Servicen med ledsagare är kostnadsfri. Men den som vill få hjälp dagtid måste ringa och boka senast en timme i förväg.

Kundtjänsten utökas

– Vi har öppet dygnet runt, men mellan åtta på kvällen och sju på morgonen är det fyra timmar i förväg som gäller.

Det är bara om Västtrafik är den ena eller bägge parter i bytet som ledsagarservicen kan användas. Det är heller ingen bärarservice, ledsagaren behöver inte hjälpa till med mer än en väska.

För att klara av servicen kommer kundtjänst på Nils Ericsonsterminalen att utökas.Redan idag finns begränsad ledsagarservice på Nils Ericssonsterminelen framförallt för synskadade.

Ett gemensamt telefonnummer

Parallellt med projektet i Göteborg kommer Västtrafik på försök också att erbjuda ledsagarservice vid knutpunkterna i Alingsås, Lidköping, Mariestad, Skara och Skövde. Regler, beställningsrutiner och telefonnummer är desamma som för Göteborg. Man kan alltså beställa ledsagning exempelvis både Göteborg och i Skövde med ett samtal.

Projektet ska utvärderas en första gång i maj nästa år och avslutas i slutet av september. Det är en del av det så kallade KOLLA-projektet som ska möjliggöra kollektivtrafik för alla.

Fotnot:
Bokningsnumret för ledsagning är 0771-41 43 16