När reparationerna av Älvsborgsbron startar till helgen kommer bara två körfält i varje riktning att vara öppna. Trafikproblemen under rusningstimmarna väntas bli stora – bilresan mellan Frölunda och Hisingen kan ta upp till en halvtimma extra. Därför sätter Västtrafik och Vägverket in en extra busslinje för pendlare mellan Mölndal och Volvo.

För den som vill ta bilen en del av sträckan kommer det att finnas gratis pendelparkering vid Åby fritidscentrum och Radiomotet.

Västtrafik förstärker också busstrafiken från Centralstationen mot Volvo mellan 06.00 och 08.15 på morgonen.

Reparationerna då de stora kablarna som håller uppe bron ska bytas ut kommer att pågå mellan 12 april och 31 augusti.

Fotnot:
Linje 770 går på vardagar från Mölndals station via Åby fritidscentrum, Idrottsvägen, Radiomotet, Frölunda Torg, Kungssten (motorvägshållplatsen), Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT samt Volvohallen, Arendal Skans med slutdestination Älvsborgshamnen. För tider och mer information gå in på Västtrafiks webbplats (länk nedan).