I höst försvinner all kontanthantering ombord på Göteborgs spårvagnar. Avsikten är att förbättra både spårvagnarnas punktlighet och förarnas säkerhet. De som vill köpa enkelbiljetter är i fortsättningen hänvisade till myntautomater eller sms-betalning. Detta enligt ett förslag som tas upp på Västtrafiks styrelsemöte på tisdag.

− Om förslaget antas försvinner kontantbetalningen helt från och med den 20 augusti. Redan i dag går det inte att köpa biljett av förarna på de nya vagnarna, så det här gäller de äldre spårvagnarna, säger Mikael Olsson, vice trafikchef på Västtrafik.

Ökad förarsäkerhet

Förändringen är efterfrågad av spårvagnsförarna själva.

− Förarna slipper på det här sättet att hantera pengar, vilket minskar riskerna för hot, våld och rån. Samtidigt går trafiken snabbare när vagnarna inte blir stående så länge vid hållplatserna, säger Mikael Olsson.

Är det här en bra lösning för alla resenärer?

− De enda som det kan vara mindre bra för är de så kallade sällanresenärerna, de som inte är så vana att åka spårvagn, som turisterna. Men vi ska snart utöka betalningsmöjligheterna så att man kan betala även med kreditkort i automaterna, säger Mikael Olsson.

20 procent köper enkelbiljett

När den tjänsten kommer att vara klar är än så länge oklart. Fram till dess är det mynt eller sms som gäller för alla som inte har månadskort eller andra värde- och rabattkort.

I dagsläget reser knappt 20 procent av resenärerna genom att köpa enkelbiljett. Var sjätte enkelbiljett betalas via sms.