Sedan i höstas gör Västtrafik storkontroller av resenärerna på spårvagnar en till två gånger per månad. "Storkontrollerna är ett bra och effektivt sätt att kontrollera färdbevisen och vi har en målsättning att under hösten öka antalet till mellan fyra och sex per månad", säger Krister Eliasson, avdelningschef för biljettkontrollen på Spårvägen som sköter biljettkontrollerna.

Vid den senaste, som gjordes vid Bellevue i förra veckan, saknade drygt sju procent ett giltigt färdbevis. Men storkontrollerna är ett resurskrävande sätt som binder en stor del av kontrollanterna till ett enda ställe.

Kontrollerna går till så att fordonen stoppas vid en särskilt utvald hållplats och ingen tillåts gå av. Ett 30-tal kontrollanter kliver sedan på vagnen som inte får köra vidare förrän alla har kontrollerats.

– Jag har åkt med för att själv bilda mig en uppfattning om hur det upplevs och jag tycker det går lugnt tillväga. Men det finns naturligtvis de som blir upprörda, särskilt om de saknar färdbevis, säger han.

Fuskåkare hoppar av

Vid vanliga kontroller där tre kontrollanter kliver på vid en hållplats hinner många som saknar biljett antingen kliva av eller till och med köpa en sms-biljett innan de kontrolleras.

– Vi har haft problem med det. Man ska skicka sms:et innan man kliver på vagnen. Vi har byggt in en fördröjning så att det tar ett tag innan man får kvittot på att man har betalat. Vi har gjort det för att det inte ska gå att skicka iväg ett sms precis innan kontroll, säger Krister Eliasson.

Vid vanliga kontroller saknar drygt en procent giltigt färdbevis, det är en minskning med ungefär en procentenhet jämfört med tidigare och ganska långt från de sju procent som saknar biljett vid storkontrollerna.

”Fuskåkandet ligger rätt så stilla över tid”

Det finns olika uppfattningar om hur stort problemet med fuskåkandet är, men enligt Västtrafik är det ungefär var tionde som saknar biljett eller åker för en lägre taxa än vad man borde.

– Vi brukar säga att fuskåkandet kostar 40-45 miljoner kronor per år. Vår uppfattning är att fuskåkandet ligger rätt så stilla över tid, säger han.