64 procent av Västtrafiks resenärer är nöjda eller mycket nöjda, en liten minskning jämfört med 2005 då motsvarande siffra var 65 procent. Resenärerna tycker att Västtrafik har blivit mer lyhörda för synpunkter på kollektivtrafiken. Det visar Svenska lokaltrafikföreningens senaste kollektivtrafikbarometer.

Årets mätning visar i stort sett samma resultat som förra året. Det som sticker ut är andelen resenärer som svarat att de är missnöjda med hanteringen av synpunkter. Där noteras en minskning från 27 till 20 procent.

”Ska alltid få bra återkoppling”

-Det är roligt att höra att våra resenärer är nöjda med vårt sätt att arbeta för att ge dem en så snabb och effektiv information som möjligt, säger Marja-Leena Uitto, chef för trafikantservice vid Göteborgs Spårvägar AB som tar emot en del av resenärernas synpunkter på kollektivtrafiken i Västra Götaland.

– Förutom att våra resenärer alltid ska få snabba svar på de synpunkter de har ska de alltid få en bra återkoppling på vad vi kommer att göra. Vi har fokuserat på att utbilda vår personal i kundorientering och positivt bemötande, fortsätter Marja-Leena Uitto.

Tryggt och enkelt att resa

Missnöjet med hur trafiken är utformad har däremot ökat. Drygt 50 procent av resenärerna tycker att avgångstiderna passar deras behov och att linjerna går bästa vägen. Det är en minskning med fyra respektive fem procentenheter jämfört med 2005.

5.000 resenärer mellan 15 och 75 år i Västra Götaland har svarat på frågor. Intervjupersonerna, som åker kollektivt minst en gång i månaden, ger Västtrafik högt betyg för att det är tryggt, enkelt och miljövänligt att resa kollektivt.

Fotnot:
Västtrafiks 2.300 fordon gör varje dag en halv miljon resor på sammanlagt 24.000 mil.