1.000 kronor i tilläggsavgift för fuskåkning är inte skäligt anser Vägverket som fastställer tilläggsavgifter för kollektivtrafiken. Västtrafik har begärt att få höja sin tilläggsavgift från 600 till 1.000 kronor och kommer att överklaga Vägverkets beslut.

– Vi kommer att överklaga beslutet eftersom vi anser att fuskåkningen är ett allvarligt bekymmer som kostar oss mycket pengar, Håkan Bergqvist, VD på Västtrafik.

Västtrafiks styrelse beslutade i höstas att begära hos Vägverket att få höja avgiften från nuvarande 600 kronor till 1.000 kronor. Fuskåkningen kostar enligt Västtrafik 35 miljoner kronor per år.

Får inte ge vinst

Men en tilläggsavgift får inte vara så hög att den ger intäkter och ska också stå i proportion till vad biljetten kostar. En tilläggsavgift på 1.000 kronor är därför inte skäligt anser Vägverket.

Västtrafik ska nu överklaga beslutet och visa att intäkterna för tilläggsavgifterna bara utgör en tredjedel av vad kontrollverksamheten kostar och alltså inte går med vinst.