Bokningen öppnar 12 december. Snart är det dags att boka färdtjänst för den som vill ut och resa på jul- och nyårsafton, årets mest stressade dagar för färdtjänsten. Därför är det viktigt att vara ute i tid. Onsdag 12 december öppnar bokningen.

– Faktum är att det inte är fler som åker på julafton än en vanlig vardag, säger Emma Qvarfordt, avdelningschef på färdtjänstens reseservice.

Större risk för förseningar när alla vill åka samtidigt
– På jul är det ju väldigt många som inte behöver åka till skola och jobb, men problemet är att alla vill åka på samma tider. Det gör att risken för förseningar är större, även om vi tar in många extrafordon.

Bokningen av julresor är öppen till 19 december. Efter det datumet sätter personalen på resecentrums igång och jobbar med bokningarna för att se om planeringen kan bli ännu mer effektiv.

– Vi försöker lösa fall där man inte fått önskad tid, eller en trappklättrare. I bästa fall kan vi manuellt plocka om, kanske flytta en bokning lite för att kunna klämma in en extra körning, säger Emma Qvarfordt.

– De här dagarna måste allt stämma för att alla ska få resa när de vill. Därför är det viktigt att alla uppgifter är rätt, ifall vi vill ta kontakt.

Färre rullstolsbussar
Något som kan komplicera läget i år är att färdtjänstens flotta med rullstolsbussar blivit klart mindre, efter ett nytt avtal som började gälla 1 augusti. I stället finns många fler rullstolsbilar, större personbilar som har en rullstolsplats.

Det nya avtalet innebär fler rullstolsplatser totalt sett. Men människor som är beroende av medföljare, syrgastub eller andra hjälpmedel, måste även i fortsättningen åka buss. Eller om rullstolen är specialanpassad och extra stor.

– Risken finns att människor som åker sällan, kanske en gång per år, inte har hunnit pröva en ny rullstolsbil. Skulle det då inte fungera på julafton är det ju väldigt tråkigt, säger Emma Qvarfordt.

– De allra flesta kan åka med rullstolsbil, men det kan finnas enstaka som kan råka ut för detta.

Kolla måtten inför resa med rullstolsbil!
För den som inte testat rullstolsbil förut, slå gärna en signal innan och kolla måtten.

– Vi har skickat ut information till alla äldreboenden. Och anhöriga som ska boka resa får gärna ringa oss i förväg, om det är en stor rullstol. Oftast kan vi säga i telefon om det går med rullstolsbil eller inte, säger Emma Qvarfordt.

Resorna bokas på telefon 031-41 96 65, vardagar kl 07 – 21. Jul- och nyårsresorna går inte att boka via internet eller app i mobilen. Bokningen av nyårsresor är öppen ända till 28 december.