Stort internationellt intresse. Ett rosa skimmer över Olskroken och kinesisk byggnadskonst på station Centralen. Den första deltävlingen för Västlänkens konst är avgjord - den tyska konstnären Katarina Grosse får utforma Olskroken och den vietnamesiska konstnären Danh V får stå för station Centralen.

227 konstnärer anmälde sig våren 2016 till den första deltävlingen om den konstnärliga utformningen av Västlänken och nu är tävlingen avgjord. Det blir den tyska konstnären Katarina Grosse som får utforma Olskroken och den vietnamesiska konstnären Danh Vō som får stå för station Centralen. Budget för projekten ligger på fem respektive sju miljoner kronor.

Det är ovanligt att den konstnärliga utformningen av stadsmiljön bestäms så tidigt i processen. Men det ger konstnärerna möjlighet att vara med i hela processen och påverka utformningen av miljöerna tillsammans med arkitekterna.

– De två vinnande förslagen visar, på vitt skilda sätt, hur vi kan använda konst för att skapa attraktiva miljöer, säger Johan Lindeberg, arkitekt på Trafikverket.

En rosa spotlight och kinesiska träfogar
Katharina Grosses verk bLINK är tänkt att skapa en upplevelse av att en gigantisk spotlight i rymden sänder rosa ljus till jorden och mitt i ljuset tycks en jättelik meteorit ha landat ovanpå den nya bron vid Olskroken.

Danh Vō har vunnit sin deltävling – för utformningen av station Centralen – med förslaget Tongue and grove som utgår från traditionell kinesisk byggnadskonst. Tanken är att ålderdomliga kinesiska träfogar ska genomsyra hela tågstationen genom att integreras i allt från pelare till trappor, golv, ledstänger, armaturer och möbler.

Ny tävling drar nu igång
Men det finns många ytterligare delar inom projektet Västlänken som ska ha en konstnärlig utformning och nu fortsätter Trafikverket och Statens konstråd med att dra igång den andra konstupphandlingen. Den gäller stationerna Haga och Korsvägen och väntas angöras hösten 2017.

1F6A_2.jpg