Göteborg om 46 år är en tystare, vackrare och "långsammare" stad, med färre prylar och med fordon som går på förnyelsebara drivmedel. År 2050 går vi, cyklar och åker elcykel, moped eller kollektivt i stället för att ta bilen de korta sträckorna. Handlar gör vi på närtorget. Det är några av framtidsbilderna som forskare målar upp i den nya rapporten "Transporter 2050".

– Vårt arbetssätt är att ta fram positiva och hållbara framtidsbilder av Göteborg i ett globalt perspektiv. Bilderna kan användas på olika sätt i staden. I planeringsprocesser och som diskussionsunderlag till exempel, säger Johan Swahn vid avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers.

2050 symboliskt årtal

I Projektet Göteborg 2050 jobbar forskare från Chalmers och Göteborg Energi bland annat tillsammans med kretsloppskontoret och stadsbyggnadskontoret.

”Transporter 2050” visar på hur vi skulle kunna förändra samhället och transportsystemen för att minska hotet om kraftiga klimatförändringar, en av vår tids största miljöfrågor.

– När vi pratar om 2050 så är det ett symboliskt årtal för en långsiktigt hållbar framtid. Vi säger inte hur det blir, det kan ingen göra, utan vi bara visar på vissa möjligheter. Vilka förändringar som görs är upp till oss, säger Johan Swahn.

– Det krävs en hel del förändringar av de tekniska systemen som fordon och så vidare. Det vi påvisar är ju att om man förtätar kring närtorgen så innebär det att man kan resa mindre i det vardagliga och på så sätt få möjlighet att resa längre på fritiden.

562E.jpgI Transport 2050:s vision har människorna närmare både till affärer och till arbetet. Den största skillnaden i visionen mot i dag gäller de korta bilresorna som ska minska till en bråkdel.

Bilen som rent transportmedel

Och på fritiden kommer vi mer att uppskatta själva resandet på långa bekväma resor med tåg, moderna segelkryssningsfartyg eller till och med luftskepp.

– Visionen är konsekvent, det finns en koppling till social hållbarhet ”det goda livet” och till ekologisk hållbarhet och någonstans måste det finnas ekonomiska styrmedel för att göra förändringen.

Om man jämför den tid man vinner på att åka bil och den arbetstid som går åt för att tjäna in vad bilen kostar så är den både dyr och långsam menar forskarna och vill putta ner bilen från sin piedestal.

Och som ett konkret exempel på vad som redan görs i Göteborg vill Johan Swahn slå ett slag för bilpoolerna.

278E.jpg
– Jag skulle vilja se en större fokusering på bilen som transportmedel istället för livsstilssymbol. Vi har till exempel Sveriges största bilpool i Majorna och i Vision Lundby jobbar man aktivt med bilpooler för att utveckla dem. Bilpoolerna har ju små bilar för när man bara är två och större bilar när man är hela familjen.

”Motsättningar i det som sker”

– Bilpooler tar flera steg i ett, bilen blir ett transportmedel och man ser flexibiliteten i vardagen. Bilen, cykeln och kollektivtrafiken kan komplettera varandra.

Och fler resor kan göras med cykel, även om det finns en del som hindrar cyklandet i Göteborg, som motvind, uppförsbackar och Göta Älv menar forskarna bakom ”Transport 2050”.

Men de senaste årens utveckling verkar på flera områden ha gått i rakt motsatt riktning, med större och tyngre bilar och fler och fler köpcentra långt från där människor bor.

– Vi fortsätter att bygga ut köpcentra utanför stan, det är ett problem naturligtvis, det kan man inte sticka under stol med. I staden finns det både ett intresse för köpcentrautvecklingen och dessutom de som vill värna om torgen.

– Det är en motsättning i det som sker just nu. Men det tar ju tid innan saker och ting förändras och vår del i detta är att lyfta fram de här frågorna. Jag har inget emot en diskussion om framtiden för det är det som ger en möjlighet till förändring, säger Johan Swahn.

7B34.jpg
Trots motvind, uppförsbackar och Göta älv, som delar staden, skulle många fler kunna använda cykel som transportmedel i Göteborg. Foto: Anna Jolfors

Transporter i Sverige i dag

– Transportsektorn står för en tredjedel av den totala svenska energianvändningen och för 40 procent av koldioxidutsläppen.
– Fritidsresor utgör den största andelen, nästan 35 procent av alla resor.
– 40 procent av resorna är kortare än 2,5 kilometer.
– En svensk genomsnittsbil står stilla 95 procent av tiden.

Göteborg 2050
Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Göteborg Energi.
Det finansieras också av Formas, Energimyndigheten, Renova och Västra Götalandsregionen.
Läs mer om projektet och visionerna på länken nedan