Byggdes om 2004. Efter flera undersökningar står det klart att Vrångö nya hamn behöver en omfattande upprustning. Hamnen har rostskador och det finns tveksamheter kring vissa stålbalkars hållbarhet. Vrångö hamn stod klar 2004 efter en stor om- och utbyggnad.

Hamnen kommer att kunna användas fram till upprustningen som påbörjas i höst.

– Däremot måste vi införa vissa restriktioner när det gäller belastningen av bryggan, säger Eva Odesten Romell, chef för arrende- och tomträttsenheten på fastighetskontoret.

Klent dimensionerad
I början av 2010 gjordes en besiktning av hamnen i syfte att ta fram en underhållsplan. Då upptäcktes det att den relativt nya anläggningen var i dåligt skick. Sedan dess har ytterligare undersökningar genomförts.

– Det vi har sett är att hamnen angripits av rost och att den är klent dimensionerad. Framför allt är det stålbalkarna som inte är tillräckligt stabila, säger Åsa Grip, kommunikationschef på fastighetskontoret.

Exakt vilka åtgärder som krävs är inte klart ännu, men man räknar med att upprustningen går på mellan 18 och 20 miljoner kronor.

Vrångös nya hamn invigdes 2004 efter mer än ett och ett halvt års arbete med både muddring och undervattenssprängningar. Hamnen fick bland annat nya vågbrytare av sprängsten, ny fiskehamn och en ny gästhamn. Det hela gick på omkring 60 miljoner kronor.

Undersökning har inletts
Nu har fastighetskontoret tagit hjälp av en extern konsult för att ta reda på hur det kan komma sig att anläggningen redan behöver renoveras.

– Det är den stora frågan som alla ställer sig, hur kunde det gå så här? Det vet vi inte än, men undersökningen har påbörjats, säger Åsa Grip.

Hamnen ägs av fastighetskontoret som arrenderar ut den till Vrångö hamnförening som sköter anläggningen. Målet med upprustningen är att hamnen ska få den livslängd och hållfasthet som om- och tillbyggnaden var tänkt att ge.