Få anmäler. 65 procent av 430 unga i nordöstra Göteborg, som svarade på en enkät, har blivit utsatta för rasism. De är medvetna om att de kan anmäla, men få gör det. “De tror inte att något kommer att hända och där kan man se en brist på tillit till samhället”, säger Somo Saad Ali, en av två projektledare för Motståndskraft mot rasism, som också ser ett stort mörkertal.

Läs hela rapporten här: Motståndskraft – en rapport om rasism i nordöstra Göteborg

Enkätundersökningen gjordes våren 2022 av projektet Motståndskraft mot rasism som drivs av verksamheten Unga påverkar vid socialförvaltningen Nordost.

– Vi som är ute på mötesplatser vet redan att ungdomarna blir utsatta för rasism nästan dagligen. Det finns inga studier på det så genom enkätundersökningen ville vi få reda på ungdomars erfarenhet av rasism, berättar Somo Saad Ali, som förutom projektledare även är fritidsassistent och människorättsvetare på Guts mötesplats.

Saknar tydlig definition

Enkäten gjordes på Angeredsgymnasiet och mötesplatser. Den besvarades av 479 unga, 430 av dem bor i nordöstra Göteborg och det är deras svar som “Motståndskraft – en rapport om rasism i nordöstra Göteborg” baseras på.

Somo Saad Ali, en av två projektledare för projektet Motståndskraft mot rasism.

– 65 procent svarade ja på om de blivit utsatta för rasism. Men i efterhand har det visat sig att många svarat nej eftersom de inte har en tydlig definition om vad rasism är. Det är inte bara överdrivna fysiska och verbala attacker, utan det kan även vara att bli efterföljd av personal i butiker eller kommentarer med rasistisk underton som “Du är rätt snygg för att svart”. Många sa att det händer dem jätteofta.

Betydligt fler utsatta

Somo Saad Ali berättar att de därför utgår från att betydligt fler än 65 procent blivit utsatta för rasism. Hälften av dem som svarade ja i enkäten har blivit utsatta för rasism i skolan.

– De slutsatser vi dragit är att de är där stora delar av dagen, men att det också kan innebära att det finns bristande kunskaper om rasism och hur man bemöter det.

Få anmäler

De unga är fullt medvetna om att rasistiska påhopp är olagliga och vet om att de kan anmäla det till polisen. Däremot kände färre till Antidiskrimineringsbyrån och att det går att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Majoriteten vänder sig till familj och vänner, det är väldigt få som polisanmäler rasistiska händelser. Väldigt många svarade att de inte tror att det kommer att leda någon vart och där kan man avläsa en brist på tillit gentemot samhället. Väldigt många svarade också att de inte bryr sig, påhoppen har blivit en del av vardagen och om de ska anmäla behöver de göra det hela tiden. En del ungdomar vi pratat med mår dåligt av det som de blivit utsatta för och orkar inte anmäla.

Hur går ni vidare nu?

 – Vi vill erbjuda en utbildning för feriearbetare kring vad rasism är och vilka effekter det kan få på ett samhälle. En utbildning i hur man identifierar olika typer av rasism och dess olika uttryck så att man kan agera vid rasistiska händelser, hur man gör om man själv eller någon annan blir utsatt på en buss. Vi vill också bistå med verktyg till ungdomar för att de ska utbilda andra unga.

– Vårt mål är att alla unga i nordöstra Göteborg ska få ta del av metoden på ett eller annat sätt. Vi har en samverkan med Antidiskrimineringsbyrån som berättar hur man anmäler diskriminering samt erbjuda en utbildning i minoritetsstress, det vill säga psykisk ohälsa kopplat till rasism, säger Somo Saad Ali.

Rapporten har finansierats med stöd från Socialstyrelsen.