Satsningar på jobb, utbildning och aktiviteter. Volvokoncernen, Framtidenkoncernen, Willhem AB och Business Region Göteborg inleder samarbete för få bort Biskopsgården från polisens lista över särskilt utsatta områden. Förebilden är ett likande projekt med lyckat resultat i Tynnered 2021.

– Det var spännande att redan efter kort tid kunna se fördelarna med en bred samverkan i Tynnered och därför påbörjades diskussioner om att kunna samverka i fler områden i staden. Vår förhoppning är att handslaget för Biskopsgården ska följas av flera, för stadens övriga särskilt utsatta områden, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg (BRG) som är en av aktörerna i samarbetet.

Fler arbetstillfällen

De övriga aktörerna är Volvokoncernen, Framtidenkoncernen och Willhem AB. Samarbetet startar under hösten 2022 och består av satsningar på skola, fritid och arbete.

De konkreta målen är att redan 2025 ska ytterligare 110 elever får gymnasiebehörighet, 650 nya arbetstillfällen, 1 700 feriejobb och 125 nya etablerade företag.

För Volvokoncernen innebär samverkan att man blir en aktiv aktör i det område som företaget verkar i. Sandra Finér är fabrikschef på Volvo Lastvagnar Tuvefabriken och menar att industrin befinner sig i en fas där nyckeln är kompetens och människor med olika erfarenheter som jobbar tillsammans.

− Vi ser mångfald som en framgångsfaktor och behöver en rekryteringsbas från alla delar av samhället, säger hon.