Utveckling i rätt riktning. Tynnered är inte längre med på polisens lista över särskilt utsatta områden, Gårdsten tar ett steg ner och Rannebergen tas helt bort från listan. ”Det är väldigt positiva besked som visar att det går åstadkomma förändring”, säger Gitte Caous, förvaltningsdirektör i nordost.

Polisens senaste bedömning av situationen i landets mest utsatta områden visar på en positiv utveckling i Göteborg. Rannebergen tas bort från listan och utvecklingen håller i sig i Gårdsten som tar ytterligare ett steg ned på listan och klassas som utsatt. Samtidigt har inget område flyttats i fel riktning.

Gitte Caous, förvaltningsdirektör socialförvaltning nordost.

Gitte Caous är förvaltningsdirektör i socialförvaltning Nordost och gläds över resultatet.

− För de som bor i Rannebergen och Gårdsten är det viktigt. Vi behöver alla kunna känna oss stolta över området där vi bor. Det är också ett kvitto på att det engagemang de boende visar för sitt område ger resultat. Jag pratade med en ungdom igår som berättade att grannarna har börjat hjälpa varandra och att hon känner sig tryggare när hon går hem på kvällen när hon känner de hon möter.

Kan arbeta ostört

Gitte Caous ser den positiva utvecklingen som ett resultat av ett gott samarbete mellan socialförvaltning, bostadsbolag, näringsliv och de boende. En annan faktor som påverkat är polisens framgångsrika arbete med att få bort kriminella individer i området.

− Det ger oss utrymme att arbeta mer ostört. Vi arbetar förebyggande och samarbetar nära med förskola och skola för att få unga människor att se att det finns andra framtidsvägar än kriminella. En viktig del är också att bygga upp ett förtroende för vår verksamhet gentemot föräldrar och stärka dem i sin föräldraroll, säger Gitte Caous.

Ett steg framåt

Även Tynnered är ett område som flyttas ner på polisens lista, från särskilt utsatt område till riskområde.

Anna Holmqvist, tf förvaltningsdirektör socialförvaltning Sydväst.

− Det är väldigt positivt att vi går åt rätt håll. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Stadens målsättning är att vi inte ska några områden på polisen lista till 2025, säger Anna Holmqvist, tillförordnade förvaltningsdirektör socialförvaltning Sydväst.

Hon betonar att det är viktigt att de nu håller i och fortsätter allt arbete som görs i samverkan med civilsamhälle, polis, fastighetsägare och andra förvaltningar.

− Trygghetsmätningar visar att arbetet ger resultat. Känslan av trygghet har ökat bland de boende i Tynnered centrum mellan 2019 och 2020.

Bilden av Tynnered påverkas positivt av nedflyttning på listan och även Anna Holmqvist lyfter vikten av en god självbild och stolthet.

− Det skapar gemenskap och engagemang, säger hon.

Opaltorget i Tynnered, enligt polisen inte längre ett utsatt område. Foto: Göteborgs Stad