En skyldighet för Göteborgs Stad. Förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad är enligt lag skyldiga att anmäla till folkbokföringen om de misstänker att en privatperson är felaktigt bokförd. Långt ifrån alla känner till detta. “Det här är till för att hjälpa Skatteverket att ha rätt i sina register men även att hjälpa Göteborgs Stad att ha rätt underlag”, säger Pia Eriksson, planeringsledare för trygghet och samhälle på stadsledningkontoret.

Foto: Frida Winter

Stadsledningskontoret fick 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en arbetsmodell för folkbokföringen tillsammans med störningsjouren som arbetar med oriktiga hyresförhållanden. Även Skatteverkets avdelning för folkbokföring och Försäkringskassan kopplades in.

– I pilotprojektet hade vi cirka 50 ärenden och över hälften gav träff. Folkbokföringen kunde konstatera att personen som var skriven där inte bodde där, då kunde allmännyttan få tillbaka sin lägenhet och låta den gå till någon som stod i kö, säger Pia Eriksson.

Intervjuade förvaltningar

 Kommunstyrelsen tyckte att hela Göteborgs Stad skulle arbeta efter den modellen och inte bara störningsjouren. För att få en bild av hur läget såg ut intervjuade Pia Eriksson och kollegan Annika Karlsson ett antal förvaltningar.

– Vi valde ut de som vi tänkte hade tillgång till folkbokföringsuppgifter och att de faktiskt använde sig av dem ganska frekvent. Ganska snart visade det sig att väldigt många förvaltningar inte hade några register alls eller någon registervård och inte skulle ha det heller. Många förvaltningar har juridiska personer, detta rör bara privatpersoners folkbokföringsadresser.

Bristande kunskap

Det visade sig att förskole-, grundskole-, och utbildningsförvaltningen samt trafikkontoret var de som hade flest kontakter med folkbokföringen och var kunniga i frågan.

– Resten hade bristande kunskap om att de har laglig skyldighet att göra en anmälan till folkbokföringen om de misstänker att någon är felaktigt bokförd. Alla har den skyldigheten, utom socialtjänsten på grund av sekretess, vi behöver nå ut med det budskapet.

Foto: Lo Birgersson

Anmäla vid misstanke

Pia Eriksson och Annika Karlsson har tagit fram en blankett för anmälan till folkbokföringen.

– Man ska inte aktivt sitta och leta fel, det är när man ser något som man misstänker är fel som man ska underrätta folkbokföringen, säger Pia Eriksson.

– Man behöver inte utreda, man behöver inte ta reda på om det är rätt eller fel, det räcker med att man misstänker och skickar vidare, förtydligar Annika Karlsson, planeringsledare, enheten för kontrakt och uppföljning.

Viktigt för demokratin

Det är viktigt för en person att vara folkbokförd på rätt ställe. Det har både med rättigheter och skyldigheter att göra.

– Folkbokföringsregistret ligger till exempel till grund för olika bidrag, skatteinbetalningar och rösträtt. Skatteverket har gjort en undersökning som visar att 98 procent av invånarna är rätt folkbokförda i Sverige. 119 000 personer är folkbokförda på annan adress än där de bor. Det här är en ordningsfråga som man kan tycka är lite tråkig, men den är jätteviktig för vår demokrati, säger Pia Eriksson.

Göteborg med i strategiskt projekt

Skatteverket har fått ett uppdrag från regeringen som också handlar om folkbokföring och där de har inlett samarbete med Göteborgs Stad.

– Det är ett strategiskt projekt att tillsammans med Skatteverkets folkbokföringsavdelning komma tillrätta med fel i folkbokföringen. Två städer i Sverige är med, Göteborg och Södertälje. Vi har haft ett möte och jag har redan involverat Framtiden, den stora koncernen som har allmännyttans bostäder i Göteborg, det är i första hand där det finns folkbokföringsuppgifter, säger Pia Eriksson som är ansvarig i projektet för Göteborgs Stad.

Foto: Frida Winter