Inför sommarlovet. Det finns risk att barn och unga förs utomlands under längre skollov, för att exempelvis giftas bort. Göteborgs Stad är med i en mobilisering inför sommaren för att höja uppmärksamheten kring detta, både med utskick och informationsinsats på Landvetter flygplats.

Christine Lidström, samordnare på Regionalt stödcentrum heder, socialförvaltning Centrum. Foto: Privat

Sommarlovet närmar sig och det är något som många barn och unga ser fram emot. Men inte alla, en del känner också oro inför kommande utlandsresor. Inför sommaren görs ett utskick till förvaltningar inom Göteborgs Stad av Regionalt stödcentrum heder i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation.

– Det är ett utskick till yrkesverksamma om att de behöver vara på tårna, hjälpas åt och uppmärksamma barn och ungdomar som eventuellt uttrycker oro över att åka utomlands och att de behöver våga ställa frågor till dem för att få veta mer. Vi på Regionalt stödcentrum heder, och även Resursteam heder i Göteborgs Stad, finns som stöd och kan hjälpa till om man som yrkesverksam är osäker på till exempel vilka frågor man kan ställa till barnet eller hur pass orolig man ska vara, säger Christine Lidström, samordnare på Regionalt stödcentrum heder, socialförvaltning Centrum.

Informationsinsats på Landvetter

Det görs även en insats på Landvetter flygplats under två dagar i juni i en samverkan mellan Göteborgs Stad, gränspolisen, Swedavia och Härryda kommun.

– Vi pratar med passagerare som ska resa. Det är en del av vårt förebyggande arbete där vi genomför en informationsinsats med syfte att höja allmänhetens medvetenhet om att längre skollov är en tid när barn och ungdomar kan föras utomlands, för att utsättas för hedersrelaterad brottslighet. Det kan handla om barnäktenskap, könsstympning eller uppfostringsresor.

Regionalt stödcentrum heder är en samverkan mellan Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen och elva kommuner i Göteborgsregionen. Socialförvaltningen Centrum samordnar arbetet.