Så jobbar bostadsbolagen. 2025 ska Göteborg inte ha några särskilt utsatta områden. Det är målsättningen som Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag jobbar mot. Vägen dit sker på flera olika sätt, där ökad närvaro är en viktig pusselbit. Med trygghetsvärdar, mötesplatser, helgjobb och aktiviteter efter skoltid har bolagen utökat närvaron från kontorstid under vardagar till att finnas på plats till sena kvällar, alla dagar i veckan.

Pascal Guldalian är samordnare för Poseidons trygghetsvärdar i Frölunda.

– Vi känner att vårt jobb är uppskattat. Det är många hyresgäster som spontant stannar oss i området och säger ”Tack för att ni finns”.

Så beskriver Pascal Guldalian, samordnare för Poseidons trygghetsvärdar i Frölunda, hur den nya rollen har tagits emot.

Sedan förra året finns bostadsbolagens 50 trygghetsvärdar på plats i åtta bostadsområden i Göteborg. De finns i området fram till klockan 23, alla dagar året runt och börjar sin arbetsdag när den ordinarie förvaltningspersonalen lämnar för dagen.

– Vi har en bred roll, ett arbetspass kan handla om allt från att delta i dialoger, gå igenom källargångar, hålla rent och snyggt, åtgärda enklare fel eller att hjälpa folk som låst ute sig från tvättstugan. Det händer också att hyresgäster ringer oss på kvällarna för att få sällskap hem från spårvagnen om de känner sig otrygga. Men framför allt handlar vårt jobb om att vara närvarande och synas i området. Det ger en trygghet bara att vi finns där, säger Pascal.

Platser där fler vill vara närvarande

Trygghetsvärdarna är ett sätt att öka närvaron i de utsatta områdena. Ett annat är att bostadsbolagen nu anställer ungdomar som helgvärdar för att hålla rent och snyggt i områdena.

– Det är många pusselbitar som bidrar till att ett område känns tryggt att vara i. Att vi själva är på plats efter kontorstid bidrar förstås till närvaron, men gör även att vi lär känna området bättre och kan identifiera behov, säger Annie Hohlfält, utvecklingschef social hållbarhet på Framtidenkoncernen.

– En annan strategiskt viktig del är att bidra till en miljö där våra hyresgäster själva trivs med att vistas och röra sig i området. Därför utvecklar vi olika sorters mötesplatser där många vill vara både på dag- och kvällstid, fortsätter Annie.

Storsatsning på bemannade mötesplatser

Bostadsbolagen har storsatsat på bemannade mötesplatser, ofta i samverkan med andra organisationer och med arbetsmarknadsfrågor som en del i verksamheten. Hubben i Tynnered, Kärnan i Hjällbo, Orkanen i Biskopsgården, Hjalmarstugan i Backa och Eklövet i Lövgärdet är några exempel på mötesplatser som drivs av bostadsbolagen.

Ett annat sätt att öka närvaron i de utsatta områdena är att utnyttja skolorna som aktivitetslokaler. Lights on kallas konceptet som Framtidenkoncernen driver tillsammans med grundskoleförvaltningen och socialförvaltningarna Och som namnet antyder handlar det om att låta ljuset vara tänt i skolan, även utanför lektionstiderna.

– Vi samverkar kring Lights on på tio skolor runt om i staden idag. Genom att finansiera koordinatorer och aktivitetsledare från området som driver verksamhet i skolorna mellan klocka 7 och 19 varje dag bidrar vi bland annat till att fler klarar sina studier, meningsfulla fritidsaktiviteter och bra förebilder, säger Annie.

Satsningar som visar resultat

Insatserna för att skapa en tryggare stad följs upp och mäts noga för att se vilka insatser ger störst effekt. Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon, som är hem åt var fjärde göteborgare, frågar varje år sina hyresgäster hur de upplever trivseln och tryggheten i sitt område genom en enkätundersökning. Förra årets mätning visade att tryggheten ökade i de särskilt utsatta områdena. En trend som kunde urskiljas över hela staden, men där ökningen var störst i de utsatta områdena.

Årets hyresgästenkät genomförs just nu. Resultatet presenteras under december.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.