Ett tiotal inbjudna. Nu börjar det operativa arbetet med strategin GVI Göteborg – Vägra gängvåld. Tisdagen den 16 maj hölls ett så kallat call-in där tongivande kriminella fick lyssna till såväl polisen som sorgens, hoppets och ångerns röst.

Det var för drygt ett år sedan som Göteborgs Stad, polisområde Storgöteborg och frivården i Göteborg skrev på en avsiktsförklaring för att minska det grova våldet i kriminella miljöer i Göteborg genom strategin Group violence intervention, GVI. I Göteborg kallas strategin GVI Göteborg – Vägra gängvåld.

Strategin – som kommer från USA – går ut på att mobilisera polis, kommun och civilsamhälle runt det gemensamma målet att stoppa grovt våld som utförs av kriminella grupperingar.

– Vi är nöjda och glada över arbetet vi gör, och vi är nöjda med samarbetet. Frivården har ett repressivt uppdrag och ett återfallsförebyggande och behandlande uppdrag. Här får vi använda båda, säger Lovisa Nygren, chef för Frivården i Göteborg.

Möte i centrala Göteborg

GVI Göteborg – Vägra gängvåld har nu gått in i en operativ fas. Call-in kallas det stormöte som genomfördes i en konferenslokal i centrala Göteborg under tisdagskvällen. Det är ett välregisserat informationsmöte där samhället vänder sig direkt till personer i kriminella grupperingar.

– På scenen fanns representanter från myndigheter och lokalsamhället. Under en timme fick de inbjudna individerna sitta längst fram och lyssna till åtta olika tal, bland annat kommunstyrelsens ordförande, polisområdeschefen, åklagare och tre röster från samhället, säger Anna Pellegrini, som är Göteborgs Stads samordnare för GVI Göteborg.

Katerina Petrovic var ”sorgens röst” på mötet med personerna från de kriminella grupperingarna. Foto: Kajsa Sandin

Önskar att de ska hoppa av

Katerina Petrovic var en av dem som vände sig direkt till de inbjudna individerna på stormötet. För åtta år sedan förlorade hon sin son i en skjutning och på tisdagskvällen representerade hon sorgens röst.

– Jag tackade ja direkt till att medverka på mötet. Jag är glad över att jag fick vara med i något som kan vara med och förbättra framtiden för våra barn. Jag berättade om vad vi – jag och min familj – gått igenom och hur det har påverkat oss. Min önskan är att de ska hoppa av och få hjälp – för det finns hjälp, säger hon.

Pratade om konsekvenserna för andra

Patric Antonsson är sjuksköterska på traumaenheten på Sahlgrenska där han jobbat i 20 år. Han talade också på stormötet. Ingången var hur grovt våld påverkar den som är skadad och hur det kan se ut. Men också vilka konsekvenser skjutvapenvåldet får för andra.

– Jag tog ett exempel med en kvinna på akuten med inflammerad blindtarm – det skulle kunna vara deras egen mamma – som kanske får vänta ett dygn extra på hjälp för att det kommer in en skjuten person. Jag tror inte de hade den konsekvensen klar för sig – att deras våld inte bara drabbar fienden – men det kändes som att de lyssnade och jag tror att GVI är ett genomtänkt arbetssätt.

Katerina Petrovic och Patric Antonsson var två av talarna på stormötet, eller call-in som det kallas. Foto: Kajsa Sandin

Uppmanas föra vidare budskapet

Ett tiotal individer från den kriminella gängmiljön – noga kartlagda – var inbjudna till stormötet. Alla dök inte upp. Men de som gjorde det fick ett tydligt och gemensamt budskap: Samhället tolererar inte våldet. Väljer ni att inte lyssna kommer det att bli tydliga och märkbara konsekvenser för hela gruppen. Ni ska också veta att det finns hjälp att få för att lämna kriminaliteten och välja ett annat liv.

– De uppmanades att föra budskapet vidare inom sina grupper. Nu väntar individuella samtal med ungefär samma budskap, säger Linda Sjöström, samordnare GVI, polisområde Storgöteborg.

Linda Sjöström berättar att nulägesbilden i Göteborg visar att det grova våldet har minskat. Hon berättar också att anledningen till våldet är många. Det kan handla om att behålla heder och social status. Det kan vara en strategi för att själv slippa bli utsatt, men också för att kräva in skulder och liknande.

– Majoriteten av våldet kopplas till ett fåtal individer. Det rör sig om ett 30-tal grupperingar där majoriteten är under 25 år och åtta procent är under 18 år. Vi kan se att samtliga grupperingar är inblandade i narkotikabrottslighet och att de flesta är kopplade till utsatta områden, säger hon.

Måste hålla det man lovar

Anna Pellegrini, Göteborgs Stads samordnare, lyfter fram att det är gruppdynamiken och grupptrycket som ska få individerna att inte begå våld.

– Man vill inte vara den som förstör för gruppen. När vi nått ut förväntar vi oss en minskning av det grova våldet. Det ingår i strategin att vi hela tiden ska utvärdera det vi gör. Att vi gör det vi säger när det gäller sanktioner, stöd och hjälp. Det kommer att vara oerhört viktigt att vi håller det vi lovar.