Arbetsplatskontroller fortsätter. Förvaltningen för inköp och upphandling gör nu en satsning för att främja sund konkurrens och motverka arbetslivskriminalitet. En specialistgrupp ska starta på förvaltningen och en extern leverantör ska fortsätta att göra oannonserade arbetsplatskontroller.

Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen inköp och upphandling. Foto: Lo Birgersson

– Målet är att vi ska bli bättre i staden på att hitta och stoppa oegentligheter, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen.

Förvaltningen för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpsscentral, upphandlar ramavtal för stadens gemensamma behov och stöttar också stadens övriga förvaltningar och bolag i inköp och upphandlingsfrågor. För några år sedan började förvaltningen att göra mer noggranna kontroller och uppföljningar inom så kallade riskområden, bland annat inom lokalvård och byggbranschen.

– Det här går också hand i hand med arbetsrättsliga villkor, som vi jobbat med länge. Vi ställer krav på att personal som utför tjänsten ska ha lön i nivå med centralt gällande kollektivavtal.

Behöver göra mer

I höstas anlitade förvaltningen en extern leverantör för att genomföra oannonserade arbetsplatskontroller. Under vintern har metoden testats på uppdrag inom lokalvård och tillsammans med Poseidon och Liseberg inom byggområdet.

– Vi som kommun hanterar skattemedel och dessa ska gå enbart till det som köpen avser, oavsett om det är en välfärdstjänst, en transport eller en hantverkstjänst som vi köper in. Osund konkurrens och arbetslivskriminalitet är ett problem som uppmärksammas alltmer inom olika branscher, byggbranschen till exempel och den gör mycket själv. Men vi behöver som offentlig aktör samla oss och göra mer.

Vad visade platskontrollerna?

– De bekräftade bilden av att kontroller behöver göras på det här sättet. En vanlig avvikelse är att vi hittar personer på arbetsplatserna som inte är inloggade i systemet. Vi har hittat oklarheter när det gäller underleverantörer. Det var inte så vid just de här kontrollerna, men i värsta fall kan det vara företag på plats som inte ens vet att de jobbar för Göteborgs Stad.

– Då har inte villkoren heller gått vidare, vilket de ska göra. De villkor som gäller i första ledet hos huvudentreprenören ska gälla för alla, säger Linda Nilsson som även berättar att alla exempelvis var mycket lyhörda vid återkopplingen på Liseberg och ville ta tag i problemen.

Hur går arbetet vidare i vår?

– Vi håller på att upphandla ett nytt avtal med en extern leverantör och när det är klart kommer vi, i överenskommelse med andra förvaltningar och bolag, att fortsätta att göra platskontroller. Vi kommer att skapa en specialistgrupp på förvaltningen för inköp och upphandling som koordinerar de här kontrollerna och stödet till stadens förvaltningar och bolag. För det behöver vi bygga upp ett bra kontaktnät och en smidig organisation så att vi får in tips eller funderingar. Hittar vi en avvikelse i ett företag ska stadens förvaltningar och bolag känna till den innan de anlitar företaget.

Hur utbrett är problemet?

– Det är svårt att räkna på fusk eftersom det är dolt, men det finns en del rapporter och statistik. De företag som fuskar gynnas ekonomisk vilket leder till osund konkurrens i vissa branscher, där de som inte fuskar får svårare att överleva. I värsta fall kan det finnas kopplingar till organiserad brottslighet, det är dock inte något som vi kunnat belägga vid våra kontroller. Upptäcker vi ett misstänkt brott lämnar vi över ärendet till polisen eller annan myndighet, så får de gå vidare med det, säger Linda Nilsson.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.