Nytt verktyg underlättar åtgärder. Göteborgslokaler utvecklat ett digitalt verktyg som gör det lättare att upptäcka och dokumentera brister i torgmiljön. ”Vi vill ha handelsplatser där våra lokalhyresgäster kan driva bra verksamheter och deras kunder trivs”, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Det är lätt att bli hemmablind och därför har Göteborgslokaler tagit fram ett system som de kallar Torgkollen och som är ett komplement till den dagliga ronderingen.

Pia Johansson har satt ihop Torgkollen:

– Den gör att vi är flera som tittar med olika ögon och får en samsyn, säger hon.

Torgkollen innebär att ett torgteam från Göteborgslokaler, bestående av fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare och centrumutvecklare, regelbundet kontrollerar torg där Göteborgslokaler är fastighetsägare. Teamet dokumenterar sina upptäckter med hjälp av en checklista i ett digitalt verktyg.

– Exempelvis tittar vi på belysning, städning, planteringar, fasader och skyltar, säger Pia Johansson.

Extra fokus på fyra torg

Det digitala verktyget gör att det sedan blir enkelt att följa upp och se till att åtgärder genomförs.

Sedan 2020 satsar Göteborgslokaler och ägaren Framtidenkoncernen extra på de handelsplatser som ligger i särskilt utsatta områden. Satsningen kallas för Superförvaltning och de torg man fokuserar på är Bergsjön Centrum, Hjällbo Centrum, Vårväderstorget och Länsmanstorget.

– En ren och städad miljö bidrar till att skapa trygghet medan skadegörelse, klotter och nedskräpning påverkar människors upplevda trygghet och trivsel negativt, säger Pia Johnson.

Även som enskild medborgare kan du bidra till tryggare torg genom att rapportera in skadegörelse, nedskräpning och andra brister i miljön i och kring gator, torg och parker. Här kan du göra en felanmälan.