Samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Fler hembesök hos nyblivna föräldrar i Sydväst har gett positiva resultat. Föräldrarna har blivit tryggare i sin roll och det ger också tryggare barn. “Det är en bra insats som skapar en jämlik hälsa, att arbeta förebyggande och kunna ge stöd tidigt om det behövs”, säger Anne Aldebrink, samordnare på Familjecentralen Opaltorget. 

Iréne Lundberg, socionom och föräldrastödjare på socialförvaltningen Sydväst, Anne Aldebrink, samordnare på Familjecentralen Opaltorget, och Anja Boccara, distriktssköterska på BVC Opaltorget. Foto: Petra Lundgren

Utökade hembesök startade för fyra år sedan i Göteborg i ett samarbete mellan Göteborgs Stad och hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Först ut var Närhälsan Opaltorget barnavårdscentral (BVC) och Resursverksamheten i nuvarande stadsdelen Sydväst. Inspirationen är hämtad från Rinkeby.

– Hembesöksprogrammet i Göteborg är av samma modell med sex stycken hembesök från det att barnet är nyfött tills det är 15 månader, berättar Anja Boccara, distriktssköterska på BVC Opaltorget.

De flesta tackar ja

Det utökade hembesöket riktar sig till föräldrar, där en eller båda fått sitt första barn eller föräldrar till första barnet som fötts Barnet ska vara listat på BVC Opaltorget och det är också där föräldrarna får erbjudandet om hembesöksprogrammet. De flesta föräldrar tackar ja till det och ofta är båda föräldrarna med på alla hembesöken.

– Tanken är att ge barnet en trygg start i livet, om föräldrarna är trygga så blir barnen också trygga, säger Anja Boccara.

Fördel med hemmiljö

Familjerna som tackar ja till utökade hembesök får besök av två personer. Det är en sköterska från BVC och en föräldrastödjare från socialförvaltningen Sydväst. Besöken utgår från BVC-programmet som är nationellt.

– Föräldrarna får bestämma ganska mycket själva kring vad vi ska prata om. Det är en lugnare miljö för barn och föräldrar när vi träffas i deras hem och det är en fördel att vi ser hur det ser ut i hemmet när vi till exempel pratar om barnsäkerhet, säger Iréne Lundberg, socionom och föräldrastödjare.

Kan erbjuda extra stöd

I hemmiljö blir det också mer ett samtal än bara ren information. Själva besöket är ungefär en timme, till skillnad mot ett besök på BVC som är cirka en halvtimme och där inte heller föräldrastödjaren är med.

– Hembesöken syftar till att stärka föräldrarnas tillit till den egna förmågan och också öka föräldrarnas delaktighet i samhället. Det är också ett bra sätt att upptäcka familjer som är i behov av extra stöd och kunna erbjuda det. Jämlik hälsa kräver ojämlikheter, vissa behöver mer, säger Anne Aldebrink, samordnare på Familjecentralen Opaltorget som de utökade hembesöken utgår från.

Forskare följer hembesöken

Följeforskare från FoU Väst har studerat de utökade hembesöken och följt upp barnen som hunnit bli 2,5 år. Studien ska presenteras i vår.

– Det ska bli väldigt spännande, jag vet att det är ett positivt resultat. Vi har bland annat märkt att föräldrarna snabbare blir trygga i sin roll, att de låter vaccinera sina barn i högre utsträckning, att de inte söker lika mycket vård på akuten utan vet att de kan kontakta oss eller ringa 1177, säger Anja Boccara.

Kan lära sig svenska

Föräldrarna blir också introducerade till öppna förskolan och har god uppfattning om att förskolan är viktig.

– Vi har förberedande SFI på öppna förskolan Opaltorget och där kan vi fånga upp många av föräldrarna som fått barn och inte kan svenska eller så bra svenska. De kan komma hit en eller två gånger i veckan och lära sig svenska, säger Iréne Lundberg.

– Vi hoppas och tror att det här leder till en högre grad av integration, att man vågar vara med i en föräldragrupp fast man inte kan så bra svenska eller att man vågar komma till öppna förskolan tidigare än man annars gör, säger Anja Boccara.

Erbjuder samtal till den förälder som inte fött barnet

Det är ungefär 40 familjer per år som får utökade hembesök i Sydväst. Tre BVC-sköterskor och tre föräldrastödjare arbetar med detta. Även föräldern som inte fött barnet får erbjudande om enskilda samtal.

– Vi socionomer erbjuder den icke födande föräldern det när barnet är fyra månader. Forskning visar att var fjärde nybliven pappa uppvisar depressiva symptom och känner sig otillräckliga. Därför är det viktigt att fånga upp dem, säger Iréne Lundberg.

Bra modell för trygghet

Satsningen med utökade hembesök finns numera på flera ställen i staden.

– Vi hoppas att det kan bli något som blir implementerat totalt eftersom det blivit så goda resultat. Det kan se olika ut, alla behöver inte följa mallen, men det är en bra modell att jobba med hembesök för att få till trygghet, upplevelsen att man som förälder snabbare kan stå på egna ben och läsa av sitt barns signaler snabbare, säger Anja Boccara.

Föräldrar som inte har utökade hembesök får två hembesök, ett när barnet är nyfött och ett när barnet är åtta månader. Utökade hembesök är det när barnet är nyfött och när barnet är två månader, fyra månader, åtta månader, ett år och 15 månader.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.