Finns skillnader inom staden. Tryggheten i Göteborg som helhet har ökat mellan 2021 och 2022. Det visar SOM-undersökningen som Göteborgs universitet gjort i samverkan med Göteborgs Stad. “Det går åt rätt håll, men samtidigt finns det skillnader i staden och det är utmaningar som man behöver fundera över”, säger Kaj Larsson, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Kaj Larsson, planeringsledare, trygghet och samhälle på stadsledningskontoret.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år en enkätundersökning om demokrati och delaktighet i Göteborg i samverkan med Göteborgs Stad. För andra året i rad har göteborgarna även fått svara på frågor om sin upplevda trygghet i vardagen.

– Göteborgarnas uppfattning om trygghet och otrygghet är viktig om tryggheten ska öka, men även förslag om vad som ökar tryggheten i staden. Då blir trygghetsundersökningen en utgångspunkt för de dialoger som stadens förvaltningar och bolag ska ha med göteborgarna, säger Kaj Larsson.

Ökat trygghetsindex

Resultatet av den nya undersökningen visar att tryggheten i Göteborg ökat med två enheter mellan 2021 och 2022 enligt SOM-undersökningens trygghetsindex. De mellanområden med lägst trygghetsindex är Västra Biskopsgården, Frölunda-Tofta och Norra Angered.

– Göteborg har 36 mellanområden, 21 av dem har förbättrat sitt trygghetsindex jämfört med 2021. Ett positivt exempel är Bergsjön, där jobbar Göteborgs Stads fastighetskoncern AB Framtiden på väldigt bra utifrån att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden i Göteborg.

Trygghet i bostadsområdet

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Undersökningen visar att 55 procent av göteborgarna anser att Göteborg är en trygg och säker stad. Fyra av fem göteborgare är trygga i sitt bostadsområde, det är bättre jämfört med 2021. Men det finns skillnader beroende på var man bor i staden, till exempel upplever 50 procent av dem som bor i utsatta eller särskilt utsatta områden sitt bostadsområde som tryggt.

– De som fått enkäten har även fått svara på vad som ökar tryggheten. Män har i hög utsträckning svarat att det är polisen, medan kvinnor har svarat belysning, grannar och vänner.

Oro för brott

Sju av tio göteborgare upplever en oro för att utsättas för brott och 46 procent av kvinnorna har nycklar eller annat tillhygge i handen när de går hem sent på kvällen.

– Att vara otrygg i sitt bostadsområde påverkar livskvaliteten på väldigt många sätt. Det skapar begränsningar att inte våga åka kollektivtrafik, handla i närbutiken eller gå på föräldramöten.

Oro för unga

Bland de göteborgare som svarar att de har barn och ungdomar i sin närhet har tre av tio avrått dem från att vara ute på grund av oro för att de ska bli utsatta för brott.

– Det är bekymmersamt, men vänder man på det så kan man se att det finns ett engagemang hos föräldrarna. Att de tänker på sina barns framtid och bryr sig, det är ett viktigt budskap också, säger Kaj Larsson.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.