Workshop med ungdomsrådet i östra Göteborg. Är det okej att det är normalt att känna sig otrygg i sitt bostadsområde? Är det okej att behöva bevittna öppen narkotikahandel på väg hem från skolan? Det här är några av de frågor som ungdomarna i Östra Göteborgs ungdomsråd ställer sig.

I Göteborg finns flera ungdomsråd vars syfte är att öka barn och ungas lokala inflytande och delaktighet. Östra Göteborgs ungdomsråd (ÖGU) består av unga som bor eller är verksamma i området och att öka tryggheten och förebygga kriminalitet är frågor som engagerar dem.

Fokus på förslag på lösningar

En regnig vårkväll i slutet på mars var representanter från stadsledningskontoret inbjudna till Kortedala mötesplats på Gärdsåsskolan för att ha en dialog kring trygghetsfrågor med unga från ÖGU. Deras upplevelser och förslag på lösningar var i fokus.

– Det som är otryggt för andra har blivit normaliserat för oss som bor här. Det är viktigt att vi får prata om det, säger Ayodele Ehiwe, vice ordförande i ÖGU.

– Det finns en otrygghet här som beror på kriminalitet. Det är svårt att isolera sig från de kriminella i ett område när man bor i området och kanske känner dem från skolan, fortsätter Ege Doruk Karatas Ay, även han vice ordförande i ÖGU.

Rädsla att bli utsatt för rasism

Ungdomarna konstaterar att det också kan kännas otryggt att besöka andra delar av staden då till exempel rädslan att bli utsatt för rasism bidrar till känslan av otrygghet.

– I andra stadsdelar vet man inte vad som gäller och hur saker fungerar och det i sig skapar otrygghet. Och omvänt känner sig många otrygga att komma ut till oss, säger Ege.

– Man hör sällan något positivt i media vilket spär på otryggheten. Nyheter om våld och skjutningar i förorten gör att få vågar sig hit, vilket är synd. Det är som att det har blivit en grej att sprida negativ information, säger Emna Demirovic Soltani.

Även faktorer i stadsmiljön bidrar till otrygghet. Bland dem nämns mörka gångvägar och tunnlar samt lekplatser där barn inte vågar leka för att äldre med missbruksproblem hänger där.

Flera av de unga har också bevittnat öppen droghandel som ibland tar plats direkt under kameror och de konstaterar att kameror nödvändigtvis inte avskräcker från droghandel om de inte kollas regelbundet. Det måste finnas åtgärder som motverkar problemen.

Relationer skapar trygghet

Men det finns hopp. Fritidsgårdar och fältarbetare som bryr sig på riktigt ses som motkrafter som skapar trygghet i området. Polisen skulle också kunna besöka skolor och fritidsgårdar för att prata med de unga och genom det bygga relationer. Andra förslag på åtgärder som lyfts är till exempel att skapa gemenskap mellan olika ungdomsråd i staden och prata mer om trygghet som är en stor och viktig fråga för alla.

Relationer skapar trygghet och när unga kraftsamlar tillsammans går det att förändra saker. Ett positivt exempel som nämns är när råden gick ihop med ungdomsfullmäktige häromåret, då kom sommarlovskorten på Västtrafik tillbaka.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.