Ljusmanifestation och aktiviteter. Orange day är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I Göteborg uppmärksammas det med orange belysning på byggnader, ljusmanifestation och olika aktiviteter under veckan.

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Det sker ofta i hemmet och av en partner eller nära anhörig. I samband med Orange day den 25 november driver UN Women en kampanj och Göteborgs Stad uppmärksammar dagen.

– Vi jobbar mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor och flickor på många sätt. Att delta i Orange day-kampanjen är en av sakerna vi gör som utåtriktat arbete. Det är ett sätt att uppmärksamma frågan och att ha en hoppfullhet att våldet ska upphöra, säger Åsa Persson, utvecklingsledare på Dialoga, socialförvaltningen Centrum.

Orange som symbol

Färgen orange har valts ut för att symbolisera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Göteborgarna kommer att märka av Orange day på många olika sätt. I Göteborg kommer till exempel en del byggnader och landmärken att belysas i orange den 25 november. Det kommer också att vara aktiviteter runt om staden under hela veckan, se länk nedan till kalendariet.

Ljusmanifestation på Götaplatsen

Det blir exempelvis en del öppna föreläsningar och Göteborgs Stads bibliotek plockar fram litteratur som handlar om ämnet. Det går att pärla armband med telefonnummer till någon som är ens trygghetsperson. Den 25 november klockan 16 arrangeras en ljusmanifestation på Götaplatsen.

– Den uppmärksammar dagen och arbetet mot våld och kvinnor, men den är också för att minnas kvinnor och flickor som dött till följd av våld.

En nyhet för barn och unga

Nytt för i år är är bordspratare som riktar sig till barn och unga och de finns i skolmatsalarna runt om i staden.

– Det är en viktig del i det förebyggande arbetet. Bästa sättet att motverka våld är att nå dem som inte har börjat använda sig av våld, säger Åsa Persson.