Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-01-28]

Tryggheten i Angered har ökat

Många aktörer samverkar för att öka tryggheten i Angered. Bild: Mostphotos

Bred samverkan mot brott. I en trygghetsundersökning som gjordes i Angered i höstas svarade 82 procent av de tillfrågade att de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Dessutom minskar brottsligheten, så det verkar som att stadsdelens brottsförebyggande arbete fungerar.


Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i SDF Angered.

–  Trygghetsundersökningen är en pusselbit som visar på den positiva utveckling som skett de senaste åren. Vi hör också från Angeredsborna att de tycker det är lugnare, och polisen, räddningstjänsten, våra fältare – många säger det, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i SDF Angered.

Hon ser de positiva siffrorna som ett kvitto på att de brottsförebyggande åtgärder stadsdelen vidtagit tillsammans med andra aktörer har fungerat.

Bred förebyggande satsning
– Vi har satsat mycket på det förebyggande arbetet, genom att till exempel försöka fånga upp de ungdomar som riskerar att rekryteras till organiserad brottslighet. Vi har också en avhopparverksamhet som stöttar personer som befinner sig i kriminalitet men vill avsluta den livsstilen. 2018 har vi arbetat med 39 personer, och det verkar gå bra för det flesta av dem, säger Lisa Pedersen.

För att förhindra nyrekryteringen till kriminella gäng har stadsdelen under 2018 startat en ny förebyggandeenhet inom socialtjänsten, som ska ha särskilt fokus på ungdom som befinner sig i riskzonen. Inom enheten har antalet fältassistenter utökats och de skolsociala samverkansteamen förstärkts.

Viktigt med samverkan
Stadsdelen har också tillsammans med polisen tagit fram ett nytt arbetssätt, som gör att det går snabbare för samhället att reagera när ungdomar under 15 år begår brott. Dessutom arbetar man brett mot våld i nära relationer och hedersförtryck.

– Vi har verkligen satsat på att arbeta för ökad trygghet, och ser resultaten från undersökningen som en signal på att vi satsat på rätt saker, säger Lisa Pedersen.

Mycket av det brottsförebyggande arbetet sker tillsammans med andra aktörer.

 – Vi har väldigt god samverkan med polis, räddningstjänst, bostadsbolag och aktörer inom civilsamhället, säger Lisa Pedersen.

Vill stärka tilltron till samhället
Utvecklingen i Angered verkar alltså vara på väg åt rätt håll. Men stadsdelen måste kontinuerligt arbeta för att minska utanförskapet och öka medborgarnas förtroende för varandra och för samhället, enligt Lisa Pedersen.

– Det finns kriminella och politisk-religiösa krafter i samhället som vill påverka våra invånare i en odemokratisk riktning, och vi jobbar hårt för att komma närmare våra invånare och skapa tillit och förtroende för det demokratiska samhället, säger hon.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling