El, gas, värme, kyla och stadsfiber. Göteborg Energi bedriver samhällsviktig verksamhet och huvuduppdraget är att förse staden med el, gas, värme, kyla och stadsfiber. I arbetet med att hantera den situation som uppstått genom kriget i Ukraina står försörjningstryggheten i fokus.

Hur robust är systemet?

– Göteborgs energisystem är mycket robust. Vi har i dagsläget ingen påverkan på våra leveranser och verksamheten flyter på som vanligt.

– Enligt Energimyndigheten är den samlade energiförsörjningen i Sverige stabil. Det finns i nuläget inte någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Däremot påverkas vi och våra kunder indirekt genom högre europeiska priser på el, gas och drivmedel, säger Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi.

Hur jobbar ni med beredskapen kopplat till Rysslands invasion av Ukraina?

– Precis som under pandemi är vårt fokus att hantera de risker som uppkommit i en ny situation och på så sätt trygga våra leveranser till göteborgarna. Att elen fungerar som den ska, att vi kan värma husen och kommunicera digitalt är avgörande för att ett samhälle ska fungera, vilket vi ser just nu i Ukraina. Därför följer vi utvecklingen noggrant och genomför analyser och planering kring hur vi ska kunna säkra våra leveranser utifrån olika tänkbara scenarier.

– Vi samverkar också med en rad andra aktörer som kollegorna i Göteborgs stad, MSB, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och våra olika branschföreningar, säger Cecilia Erdalen.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkra leveranser av el, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsfiber?

– Vi har även i normalläget en robust organisation som kan hantera störningar och avbrott av olika slag. Det kan handla om stormar, höga vattenflöden eller avbrott i inmatningen av el till Göteborg. Det viktigaste för oss nu är att på olika sätt förbereda oss för vad som eventuellt kan hända om kriget i Ukraina skulle bli långvarigt eller om säkerhetsläget i Sverige skulle förändras.