Privatpersoner kan bidra. Kriget i Ukraina har snart pågått i ett år. Göteborgs Stad fortsätter förbereda boenden till flyktingar som anvisas till Göteborg enligt massflyktsdirektivet. ”Vi ser också gärna att personer med ett extra rum, ett Attefallshus eller liknande hyr ut det via Hjärterum”, säger Danne Larsson, avdelningschef anvisningsboende, socialförvaltningen Sydväst.

Danne Larsson är avdelningschef för anvisningsboende på socialförvaltningen Sydväst.

Förra året skulle Göteborg ta emot 1 182 flyktingar från Ukraina enligt Migrationsverket fördelning. Så många kom aldrig och i år är Göteborgs Stads kvot mindre. Totalt ska Göteborg vara beredda att välkomna 487 flyktingar från Ukraina under året.

– Vi har redan 103 anvisningar i år, så det har varit lite tryck i början av året, säger Danne Larsson.

Han lyfter fram att kriget har pågått så länge nu att det finns risk att det börjar hamna långt bak i människors medvetande.

– Men det kommer fortfarande flyktingar och vi får inte glömma det. Alla måste fortsätta jobba.

Letar fler platser

Göteborgs Stad har just nu 150 tillgängliga platser på anvisningsboenden. Ett anvisningsboende kan vara ett större kollektivt boende – exempelvis ett tidigare äldreboende som gjorts om – eller ett mindre kollektiv i till exempel ett hus eller en lägenhet.

– Det ser väldigt olika ut. Bor man på något av våra stora boenden har vi ambitionen att slussa vidare till något mindre, i bästa fall en lägenhet, men många kommer att bli boende länge i kollektiva lösningar.

Göteborgs Stad undersöker nu lokaler inom staden för ytterligare 200 platser. En lokalgrupp är ansvarig och tittar närmare på vilka som skulle kunna vara lämpliga utifrån aspekter som till exempel brandskydd.

Hjärterum bra lösning

Våren 2022 förberedde sig Göteborgs Stad för att ta emot flyktingar i evakueringsboenden i bland annat idrottshallar. Det är inte aktuellt nu. Nu eftersöks endast platser som kan fungera som anvisningsboende, där en person kan bo längre.

Som privatperson går det att hjälpa till, påpekar Danne Larsson. Att hyra ut en lägenhet, sitt fritidshus eller ett attefallshus via Hjärterum är en bra lösning, tycker han.

– Hjärterum är en verksamhet inom Räddningsmissionen. Det är tryggt och säkert eftersom det är Räddningsmissionen som står på hyreskontraktet. Man börjar med att anmäla sitt intresse på hemsidan.

Alla har samarbetat

Danne Larsson tycker att Göteborgs Stad hittills lyckats bra med mottagandet av flyktingarna från Ukraina.

– Det här är en utmaning för Göteborgs Stad och de idéburna organisationerna. Men mottagandet har varit möjligt för att alla förvaltningar och bolag inom staden samt idéburna organisationer har gått ihop och samarbetat. Alla har delat lösningar och kunskaper med varandra. Det har funnits en ömsesidig strävan och det skapar verkligen mervärde, säger han.

Om du vill hjälpa till med boende – gå in på Hjärterums hemsida via länken här nedan!