Tidigare lärdomar är till stor hjälp. Göteborgs Stad förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Lärdomar från flyktingkrisen 2015 är till god hjälp i arbetet. “Vi är så förberedda vi kan vara med tanke på att det är så otroligt svårt att veta hur det blir. Men jag skulle säga att vi har god beredskap”, säger Helene Holmström, avdelningschef på socialförvaltningen Centrum.

Göteborgs Stad följer händelseutvecklingen i Ukraina och har täta kontakter med myndigheter, däribland Migrationsverket, för att ha en så relevant och riktig lägesbild som möjligt kring flyktingsituationen.

– Än så länge arbetar vi inte praktiskt, men vi förbereder oss så att vi kan ta emot flyktingar i staden om det blir aktuellt.

”Massflyktsdirektivet är nytt för oss”

EU:s massflyktsdirektiv innebär att flyktingar från Ukraina får minst ett års uppehållstillstånd i EU och det kan förlängas i upp till tre år.

– Massflyktsdirektivet är nytt för oss och precis som för asylsökande är det Migrationsverket som är huvudman. Barn upp till 18 år har rätt att gå i skolan och det håller grundskolan och utbildningsförvaltningen på att förbereda och skaffa en beredskap för.

Har inventerat lokaler

Migrationsverket har ansvar för att ordna boende för flyktingar. Göteborgs Stad har inventerat tomma lokaler som skulle kunna användas för boende om Migrationsverket frågar om kommunen kan gå in och stötta.

– Vi har ett par hundra platser inom staden och civilsamhället står också redo, utan att veta exakt tror jag att vi kan på kort tid kan få ihop 500 platser. Men det bygger på att Migrationsverket ställer frågan och det har myndigheten inte gjort än.

Ansvar för ensamkommande

Göteborgs Stad har däremot ett stort ansvar för ensamkommande barn. Där finns det idag inget som tyder på att det kommer lika många som under 2015.

– Det är viktigt att ha med sig. Men vi har kontakter så att vi kan ordna boende i egen regi, hos civilsamhället och privata aktörer.

Göteborgs Stad bygger även en beredskap om många flyktingar kommer till Göteborgs centralstation eller färjelägen.

– Vi har börjat rigga för att kunna bemanna där tillsammans med bland annat statliga myndigheter, civilsamhället och Västtrafik.

Du var med under flyktingkrisen 2015, vilka lärdomar drog staden där?

– Det finns en kompetens vi byggde upp förra gången. Vi vet mer vad som behöver göras och vad som är kommunens uppdrag. En lärdom är att snabbt aktivera många förvaltningar och samordna mycket tidigare än vi gjorde förra gången. En annan lärdom är att ha en god och tät samverkan med civilsamhällets organisationer.

Vad betyder civilsamhällets insats?

– Den är mycket viktig, där vi i staden har en något längre planeringstid kan de ofta arbeta mycket snabbare. Civilsamhället har sagt att de gärna är med i det här arbetet och vi för en dialog, säger Helene Holmström.