Skickar UV-lampor. I det krigsdrabbade Ukraina saknar idag 16 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten och vatten för hygien och sanitet. Skador på ledningsnätet och problem med eltillförseln gör att vattnet inte når fram. Göteborgs Stad Kretslopp och vatten kommer att skicka ultravioletta lampor och kvartsglas till Ukraina som frågat den svenska regeringen om hjälp.

I april rapporterade Unicef att 4,6 miljoner människor i Ukraina saknade rinnande vatten på grund av kriget. Sen dess har läget förvärrats ytterligare.

Fick förfrågan från MSB

Ukraina har frågat Sveriges regering om Sverige kan undvara vatten- och avloppsmaterial. På regeringens uppdrag har därför branschorganisationen Svenskt vatten tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Livsmedelsverket undersökt möjligheterna att hjälpa till.

I september fick Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef för dricksvattenproduktion vid Kretslopp och vatten, en förfrågan från MSB med en lista på saker som Ukraina behöver.

Driftingenjör Heléne Johansson hade redan planerat ett byte av Alelyckans vattenverks UV-lampor och kvartsglas, något som stod med på Ukrainas lista.

Lamporna har mer kvar att ge

– Det är begagnad utrustning från våra anläggningar. Lamporna går ett visst antal timmar innan vi byter dem. Istället för att kassera lamporna, så skickar vi dem nu vidare, berättardriftingenjör Heléne Johansson.

Lamporna har fortfarande ett antal timmars lyskraft kvar och mer att ge innan de är slut.

– Vi skickar materialet som ett led i Sveriges arbete med att på olika sätt stötta Ukraina, säger Josefin Lundberg Abrahamsson.

Oskadliggör mikroorganismer

Varje UV-lampa sitter i ett så kallat kvartsglas som skyddar lampan från vatten. Vattnet passerar förbi UV-lamporna som oskadliggör mikroorganismer i vattnet, till exempel e-coli, giardia och cryptosporidium. I Sverige används också klor i vattnet för att oskadliggöra fler bakterier som kan vara farliga i dricksvattnet.

Heléne Johansson och drifttekniker Mikael Söder har tillsammans packat utrustningen. Det är 48 lampor med tillhörande kvartsglas som tillsammans väger 500 kilo.

– Det är ett pilligt jobb eftersom varje del måste slås in noggrant i plast, berättar Heléne.

MSB förmedlar vidare

MSB hämtar sedan paketet och skicka det vidare till EU:s logistikhub i Polen för vidare leverans till myndigheterna i Ukraina. Exakt var materialet hamnar vet man inte, men det kommer göra god nytta på plats.

Har du gjort något liknande förut?

– Nej, men detta är jättepositivt. Det känns bra att kunna hjälpa till, det känns bra i hjärtat, säger Heléne Johansson.