270 platser till att börja med. Göteborgs Stad håller på att göra i ordning tillfälliga övernattningsplatser för vuxna och barnfamiljer som flyr kriget i Ukraina. I dagsläget handlar det om 270 platser i en tidigare skola och ett tidigare vård- och omsorgsboende. På torsdag 17 mars ska det vara möjligt att flytta in i skolan.

Människor är på flykt undan kriget i Ukraina och en del av dem väljer att ta sig till Sverige. I väntan på att Migrationsverket placerat dem behöver de en plats för att sova och vara.

– Vi har inventerat lokaler och börjat att göra i ordning två objekt. Det är Sandåsskolan i Hovås och vård- och omsorgsboendet Toftaåsen i Västra Frölunda, säger Annika Ljungh, förvaltningsdirektör på socialförvaltning Sydväst.

Från det praktiska till omhändertagande

Park- och naturförvaltningen har erfarenhet av göra i ordning och driva flyktingboenden efter Syrienkriget 2015 och medarbetare jobbade med Sandåsskolan över helgen. Där finns nu 70 sängplatser fördelat på tre sovsalar, toaletterna är städade, fönstren lagade, duschvagnar är beställda, avtal med mat- och tvättleverantörer finns, Intraservice har ordnat wifi, smittskydd är kontaktat liksom livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen för att få laga mat och det finns bevakning så att alla ska känna sig säkra.

– Det är inte bara att iordningställa, utan boendet ska också fungera med allt från det praktiska till omhändertagandet. Den 17 mars ska det vara möjligt att flytta in där, säger Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen.

200 platser på vård- och omsorgsboende

På boendet finns det samtalsrum, ytor där man kan vara tillsammans och en arbetshörna. Även utemiljön ska göras i ordning.  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har inventerat det tidigare vård- och omsorgsboendet. Där finns 78 rum med toalett och pentry och plats för 200 personer. Det boendet beräknas vara klart i början av nästa vecka och ska också bemannas.

Krisstöd och fritidsverksamhet

Park- och naturförvaltningen kommer att bemanna boendet på skolan första veckan. Intresset är stort bland medarbetare och chefer att ställa upp och hjälpa till. När de lämnar kommer socialförvaltning Sydväst att ta över.

– Vi kopplar också in vårt krisstöd och fritidsverksamhet för aktiviteter för barn och unga. Vi har även kontakt med civilsamhället som stöttar upp, det finns ett stort intresse från frivilligorganisationer att hjälpa till, säger Annika Ljungh.

Kan det bli aktuellt för Göteborgs Stad att ordna fler boenden?

– Många som kommit hittills har löst boende med bekanta och släkt. Vi räknar med att det behövs fler boenden, vi vet inte volymen, men om man tittar på prognoser från UNHCR och Röda korset så kan det handla om hundratusentals personer som kommer till Sverige. Vi behöver vara redo för det.

– Det kan vara så att vi behöver ha den här kortsiktiga lösningen under ett antal månader, men det är svårt att säga. Ingen vet vad som händer och hur länge kriget kommer att hålla på. Det troliga är att vi kommer att få ett antal personer anvisade till vår kommun, då har vi ett annat ansvar för mer långsiktiga boendelösningar.

Göteborgare som vill hjälpa till, var kan de vända sig?

– Vi hänvisar i första hand till de olika frivilligorganisationerna som finns.