"Vårt mål är att ta emot alla". Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har förberett skolplatser till barn med anledning av Ukrainakrisen. “Vi har olika beredskapsplaner beroende på hur många som kommer. Vårt mål är att ta emot alla”, säger Sofia som är utvecklingsledare på mottagningsenheten för nyanlända elever.

Veckan efter att Ryssland invaderat Ukraina började grundskoleförvaltningen i Göteborg att planera skolplatser till ukrainska barn på flykt.

– Det gör att vi har ett bra mottagande nu när de kommer och det känns bra. Vi har tagit emot 20 barn från Ukraina hittills i dag (tisdag) och vi har ungefär 20 till på ingång. Antalet ökar varje dag. Det är barn i alla åldrar som kommer. Vi tar emot barn i grundskolan. Yngre barn hänvisar vi till förskoleförvaltningen och äldre till utbildningsförvaltningen, vi hjälper dem att fylla i gymnasieansökan och intresseanmälan till språkintroduktion.

Målet är att grundskoleeleverna ska komma till mottagningsenheten senast en vecka efter att enheten fått kännedom om att de är i Göteborg. De får gå ett introduktionspass som är två veckor och målet är att de ska börja skolan direkt efter.

– Vi träffar också vårdnadshavarna och hjälper dem att önska skola och informerar om skolplacering i Göteborg.

Vilka skolor får eleverna gå på?

– Alla skolor i princip. I Göteborg har elever rätt att önska den skola man helst vill gå på. Eleven har rätt att önska fyra eller fem skolor beroende på vilken klass eleven går i. Finns det ingen plats på någon av de skolorna eleven önskar får eleven en plats på en skola nära hemmet.

Finns det planer på tillfälliga skolor?

– Det har vi inga planer på, utan barnen får gå i de skolor som vi har. I nuläget har vi kapacitet att ta emot de barn som kommer.

Hur går det att rekrytera lärare som talar ukrainska eller ryska?

– Vi har rekryterat en lärare som började hos oss i måndags och jag vet att Språkcentrum har rekryterat en som vi också kan använda. Hur det blir ute på skolorna kan jag inte svara på, men jag tror att det finns goda chanser att rekryteringen till skolorna också ska gå bra.

Mottagningsenheten tar emot alla nyanlända elever i årskurs 1-9 i Göteborgs Stad. Enheten har funnits sedan 2020.