7 mars klockan tre. På måndag 7 mars testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Testet görs som vanligt första helgfria måndagen varje kvartal. ”Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap betona att måndagens signal är just ett test”, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Systemet är en viktig del av Sveriges krisberedskap och för att kontrollera att utomhussignalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Det är också ett sätt att sprida kunskap om att signalen finns.

Läs mer på MSB:s hemsida via länken här nedan.