”Har lång erfarenhet”. Göteborg Stad har fått i uppdrag av Migrationsverket att öppna tillfälliga övernattningsboenden för flyktingar från Ukraina. Tre boenden – som är redo att välkomna flyktingar och tillsammans rymmer 390 platser – ska bemannas av tre idéburna organisationer.

Överenskommelsen kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP) och innebär i det här fallet att civilsamhället bemannar och Göteborgs Stad finansierar en grundbemanning. Arbetet sker i nära samverkan och behov och insatser stäms av löpande.

– Det finns ett stort intresse från idéburna organisationer och från oss i Göteborgs Stad att samarbeta. De idéburna har lång erfarenhet av att driva boendeverksamheter, bland annat under flyktingkrisen 2015-2016. Organisationerna erbjuder dessutom en lång rad av mervärden utifrån sina unika särarter som exempelvis volontärverksamhet och språkkompetens, säger Ingela Andersson, enhetschef i socialförvaltningen Centrum och Göteborgs Stads kontakt för civilsamhället i flyktingmottagandet.

Många förvaltningar bidrar

Många förvaltningar i Göteborgs Stad bidrar till att boendena snabbt kan öppna. Göteborg Stad står för mat, tvätt, bevakning och lokaler och i vissa fall lokalvård. Det är bland annat äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, park- och naturförvaltningen, grundskoleförvaltningen, lokalförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen och socialförvaltningarna som bidrar på olika sätt.

– Det finns ett stort personligt engagemang bland alla som har hjälpt till att färdigställa boendet. Förutom att ordna med bland annat mat och sängkläder har medarbetare sett till att det finns frysar i lokalerna, för att barnen ska kunna få glass. De har också ordnat popcorn så att de kan ha fredagsmys, berättar Eva Appelqvist, verksamhetschef inom service i stadsområde sydväst.

Volontärer hjälper också till

Räddningsmissionen är en av de idéburna organisationerna som bemannar ett boende. Det öppnar måndag 28 mars. Bemanningen sker med Räddningsmissionens personal, men även engagerade volontärer kommer att hjälpa till.

– Vi är tacksamma för att vi mitt i den fasansfulla situation som råder i Ukraina åtminstone kunna göra det vi kan för att hjälpa några av de ukrainska flyktingar som kommer till Göteborg. Att vi får göra detta tillsammans med andra idéburna organisationer och Göteborgs stad är en styrka, säger Emil Mattsson, direktor Räddningsmissionen i ett pressmeddelande.

– Min förhoppning med det här boendet är att det kan bli en viktig plattform för oss där vi får möjlighet att möta människor som vi sedan kan länka vidare till med långvariga boenden, till exempel genom vårt koncept Hjärterum för Ukraina och att det också kan bli en plattform för volontärer som på olika sätt vill bidra, fortsätter han.

Skyddsvärnet och Göteborgs Stadsmissionen är de andra idéburna organisationerna som kommer att bemanna varsitt boende.