Göteborgs Stad ansvarar. En lokal i Nordstan är första stoppet i Göteborg för flyktingar från Ukraina. Här kan de hämta andan och få information, stöd och mat innan de reser vidare. Många krafter hjälps åt för att göra mottagandet så bra som möjligt.

När de första flyktingarna började anlända från Ukraina var en tillfällig yta i Nils Ericssonsterminalen Göteborgs mottagningsplats. Men sedan 31 mars är det i stället en lokal i Nordstan – bättre lämpad att möta barnfamiljer – som möter flyktingarna.

Göteborgs Stad ansvarar för välkomstnoden i Nordstan där många verksamheter och företag hjälps åt att göra mottagandet bra. Västtrafiks trygghetsvakter finns i lokalen och Regionservice packar matpåsar. Röda korset håller ihop arbetet med volontärer och bemannar noden mellan klockan 13 och 21. Leksaksaffärer i Nordstan har bidragit med leksaker och Vasakronan hyr ut lokalen för en symbolisk summa.

– Min avdelning, socialförvaltning Centrum, bemannar lokalen på förmiddagarna. Det är medarbetare som jobbar med socialt arbete genom till exempel uppsökande verksamheter och är vana att möta personer i utsatta situationer. Vi ansvarar också för samordningen av insatserna i lokalen, säger Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltning Centrum.

Trygghetsvakter hänvisar rätt

Välkomstnoden är första anhalt för flyktingarna, som i de flesta fall når Göteborg via Stena-terminalen eller centralstationen där Västtrafiks trygghetsvakter möter och hänvisar dem rätt.

– I välkomstnoden kan de hämta andan och få stöd och hjälp innan de reser vidare till sin slutdestination. Det kan vara Migrationsverkets mottag- och ankomstboende Sagåsen eller någon annan ort i Sverige. En del är på väg till släktingar eller andra privatpersoner de ska bo hos.

Trycket har minskat

Välkomstnoden kan ta emot omkring 150 flyktingar vid ett och samma tillfälle, men Marie Larsson berättar att det just nu inte kommer så många nya flyktingar. Däremot tar sig en del nykomna, som redan varit i Göteborg en liten stund, till välkomstnoden.

– Nu försöker vi hjälpa till så att dessa personer kommer till rätt verksamhet, där de kan få fortsatt stöd och information. Göteborgs Stad jobbar tätt ihop med frivilligorganisationer och föreningar och kan slussa vidare till dessa. Det finns ett stort engagemang och i det här läget när så mycket är osäkert fyller frivilligorganisationer en stor funktion med sin erfarenhet av att möta människor i kris

Bra samarbete

Marie Larsson är glad över att samarbetet mellan bolag och verksamheter finns på plats och att det inte fungerar som vid förra flyktingkrisen 2015.

– Då hamnade allt ansvar snabbt på kommunen, som fick beställa biljetter, samla in kläder och dela ut mat. Det blir så mycket bättre när alla gör det de brukar och är bäst på i stället. Brukar man vara den som håller ordning i lokaler så kan man ta det ansvaret här också.