”Vi märker ett stort intresse från civilsamhället”. Vårt Göteborg ringde upp Ingela Andersson, enhetschef på socialförvaltningen Centrum och Göteborgs Stads kontaktperson gentemot civilsamhället. Hur samarbetar Göteborgs Stad med civilsamhället i flyktingmottagandet?

– Det gör vi på många olika sätt. Men just nu handlar det mycket om att inventera vilka möjligheter som finns. Vi har kontakt med människor som vill hjälpa till med boende. Stämmer av med de organisationer som har många volontärer om det finns människor som vill hjälpa till och med vad. Vi undersöker också var det finns språkkunskaper som behövs nu.

– Vi märker av ett stort intresse från civilsamhället och från enskilda människor som vill hjälpa till, både med boende och andra insatser. Och civilsamhället kommer kunna spela en viktig roll genom att hjälpa människor på plats, men vi ser det som på lite längre sikt. I dagsläget handlar det mest om inventering om resurser och möjligheter.

Vad är Göteborgs Stads ansvar?

– Göteborgs Stad har ett ansvar när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Men vi har också ett ansvar om det behövs akut nödbistånd. Då hjälper vi till där i den akuta situationen innan det slussas vidare till Migrationsverket.

– Vi har också ett stadsområdesansvar som berör frågan om trygghet i stadsområdet. Och där behöver vi vara en part eftersom flera platser där frågan blir aktuell ligger inom vårt geografiska ansvar, som Stena-terminalen och Centralstationen. Men vårt uppdrag där blir framför allt att stötta de andra aktörerna som har uppdrag just nu kopplat till målgruppen, som till exempel Migrationsverket och Västtrafik.

Hur ser det ut i nuläget – hur är situationen på Centralstationen och Stena-terminalen?

– Det är fortfarande en hanterbar situation. Jag bedömer att det är i genomsnitt ett 40-tal flyktingar som kommer med Tysklandsfärjan till Göteborg per dag. Vidare kommer det också ett antal till Centralstationen med buss och tåg varje dag. Det är framför allt Migrationsverket som har ansvar vid Stena-terminalen, och Västtrafik och SJ på Centralstationen.

– Migrationsverket är pressat men håller på att skala upp. Vi märker av ett stort engagemang från alla inblandade aktörer och nu försöker vi hitta de bästa sätten för samarbete. Majoriteten av dem som kommer vill åka vidare till Migrationsverkets anläggning utanför Göteborg. Hittills har elva ensamkommande barn sökt asyl i regionen.

Var kan man få mer information om man som privatperson vill hjälpa till?

– Om det gäller att man som privatperson vill erbjuda bostad hänvisar vi i första hand till Räddningsmissionens Hjärterum. Det fungerar som en sorts bostadsförmedling mellan privatpersoner och de som är i behov av bostad. De har satt upp en särskild sida angående Ukraina och där kan man registrera sig som privatperson som vill hjälpa till.

– Om det gäller att man vill hjälpa till rent allmänt, då hänvisar vi till de olika etablerade volontärorganisationer som finns i stan. Det gäller till exempel Röda Korset, Stadsmissionen, Räddningsmissionen, men det finns flera. En bra ingång är Volontärbyrån. De förmedlar olika volontärsuppdrag från flera aktörer. Göteborgs kommun har dock inga uppdrag för enskilda.

Är det något du vill tillägga?

– Ja, vi är verkligen tacksamma för alla som vill hjälpa till. Samtidigt märker vi att det största behovet hos dem som kommer just nu är att landa i sin nya miljö och pusta ut. Det kommer att finnas mer möjligheter längre fram med att hjälpa till rent praktiskt med integrationsprocessen för de nyanlända. Det kan vara klokt att avvakta lite.