Räddningstjänsten Storgöteborg har tillsammans med räddningstjänsterna i Västra Götalandsregionen samlat ihop och levererat material till Ukraina. Materialet transporterades i en brandbil som kördes ner till den ukrainska gränsen. Även den brandbil som materialet transporterades i donerades till Ukraina.

I fredags 11 mars lämnades både material och brandbil över till EU-organisationen ERCC:s biståndshub i Polen. ERCC samordnar leveranser av bistånd till katastrofdrabbade länder.

Materialet bestod framför allt av hjälmar, släckutrustning och skyddskläder. Även den brandbil som materialet transporterades i donerades till Ukraina. Bilen som har donerats är den första brandbil som skickas genom ERCC inom EU.

”Har krävt mycket logistik och planering”

– För oss på Räddningstjänsten Storgöteborg är det självklart att bidra med det vi kan i en sådan här situation. Jag är stolt över RSG och alla medarbetare som på olika sätt har bidragit i den här situationen, säger förbundsdirektör Lars Klevensparr.

– Arbetet med transporteringen av brandbilen och materialet har krävt mycket logistik och planering. Vi har fått hjälp av MSB att göra en EU-ansökan för att få transporten godkänd, fortsätter han.

Transporten ner tog två dagar och bemannades av två styrkeledare och två brandmän från Räddningstjänsten Storgöteborg.